Keskusta
13.06.2015

Ratkaisuja yhteistyössä

Pääministeri Juha Sipilän johtama hallituksen tavoitteena on laittaa Suomi kuntoon ja pelastaa hyvinvointiyhteiskuntamme. Haastetta hallitukselta ei tule puuttumaan. Nyt on jo nähty, että oppositio on hyvin ärhäkkäästi ampunut alas hallituksen esityksiä ilman, että hallitus on ehtinyt työtään edes kunnolla aloittaa. Rähisemisen sijasta nyt tarvitaan kaikilta yhteistyötä ja yhdessä tekemisen tahtoa.

Yhteiskuntasopimus herättää kovasti keskustelua ja tunteita. Hallitusohjelmaan on kirjattu ehdollisia ratkaisuja, jotka ovat kiinni siitä saavutetaanko laaja yhteiskuntasopimus valtion ja työmarkkinajärjestöjen välillä. Tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa sopimus on välttämätöntä saada aikaan tai nyt jo hevoskuurin tasolla olevat leikkaustarpeet vain kasvavat. Yhteiskuntasopimuksella haetaan kilpailukykyä parantavia ratkaisuja.

Hallitus panostaa kärkihankkeisiin ja tarvittaviin uudistuksiin 1,6 miljardin euroa. Tästä noin 600 miljoonaa kohdistetaan Suomen tiestön ja siltojen korjaamiseen. Me kaikki tiellä liikkujat tiedämme, että korjattavia teitä riittää.

Hallituksella on myös erittäin kovat tavoitteet tehdä Suomesta biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen mallimaa. Biotalouden hyödyntäminen on keskeisessä roolissa Suomen kuntoon saamisessa. Tavoite on lisätä kaikessa toiminnassa puun käyttöä, saada aikaan uusia tuotteita ja korvata fossiilista tuontienergiaa uusiutuvalla kotimaisella energialla. Tämä tulee työllistämään ympäri Suomea metsäkoneketjuja, kuljetusyrittäjiä, metalli- ja energiateollisuutta. Kotimaista ruokaa halutaan viedä maailmalle 500 miljoonalla eurolla enemmän kuin tällä hetkellä. Kaikki nämä yhdessä vaikuttavat myönteisesti työllisyyteen, talouteen, vaihto- ja kauppataseeseemme sekä ympäristöön.

Yrittämisellä ja työtä tekemällä Suomen talous ja työllisyys pystytään kääntämään kestävään kasvuun. Hallituskauden kärkihankkeet ovat elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytysten parantaminen. Markkinoiden toimintaa, vapaata kilpailua ja pk – yritysten mahdollisuutta osallistua hankintaprosesseihin uudistetaan tarvittavia lakeja muuttamalla. Kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä puretaan. Turhasta, yrittämistä, toimeliaisuutta ja rakentamista rajoittavasta sääntelystä on jo aika päästä eroon! Yksityiskohtaisesta kaiken säätelystä ja kontrollista on siirryttävä toimintatapaan, jossa luotetaan kansalaiseen, yrittäjään ja järjestötoimintaan.

Kilpailukykyä parannetaan myös uudistamalla yrittämisen, omistamisen ja investointien verotusta. Viiden prosentin yrittäjävähennys otetaan käyttöön liikkeen- ja ammatinharjoittajilla, maa- ja metsätaloudenharjoittajilla sekä elinkeino- ja verotusyhtymillä. Pienten yritysten arvonlisäveron tilitys muuttuu maksuperusteisesti, joka tulee helpottamaan yrittäjän arkea. Yritysten sukupolvenvaihdoksia helpotetaan keventämällä perintöveroa sekä miettimällä muita keinoja helpottamaan yrityksen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle.

Omaishoidon parantaminen, takuueläkkeen korottaminen ja lastensuojelun voimavarojen turvaaminen ovat esimerkkejä toimista, joilla hallitus haluaa turvata heikoimmassa asemassa olevien elinoloja.

Hallitusohjelman visio on Suomi 2025 – yhdessä rakennettu. Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä.

Jari Leppä
kansanedustaja
Pertunmaa

Kirjoitus on julkaistu Itä-Häme-lehdessä 12.6.2015