Keskusta

Teemat

 • Turvallinen arki
 • Arvokas vanhuus
 • Liikenne
 • Maakuntien elinvoima
 • Maatalous ja metsät

Perheet ja huolenpito

 • hoitoon ja lääkäriin sujuvasti ja nopeasti
 • toteutetaan perhevapaauudistus lapsien ja perheiden ehdoilla
 • turvataan toisen asteen koulutus koko maassa

Arvokas vanhuus

 • taataan kaikille laadukas hoito
 • riittävä hoiva ikäihmisille
 • takuueläkkeen korotus 900 euroon

Ruoka ja maatalous

 • maatalous on saatava kannattavaksi
 • kielletään ruuan myynti alle tuotantokustannusten (Ranskan malli)
 • panostetaan uusiutuvien energioiden kuten biokaasun edistämiseen
 • turvataan maatalouden investointien rahoitus sekä nuorten alalle tulo

Metsä

 • hakkuumahdollisuuksia ei saa rajoittaa
 • kiinteistövero ei kuulu metsään eikä maatalousmaalle
 • metsänomistajista pidetään huolta
 • omaisuuden suojasta huolehdittava, tarvitaan lunastuslain kokonaisuudistus
 • huolehditaan metsästyksen mahdollisuuksista
 • maa- ja metsätalous ovat ratkaisu ilmastonmuutokseen – ei ongelma

Liikenneväylät

 • tiestö oltava kunnossa
 • nopea itärata
 • nopeat ja toimivat tietoliikenneyhteydet

Elinvoima

 • työllisyysaste 75 prosenttiin
 • nostetaan yrittäjävähennys 10 prosenttiin
 • alennetaan sähköveroa merkittävästi maaseudulla
 • kehitetään Järvi-Suomen matkailua

Turvallisuus

 • lisää lähipoliiseja
 • Suomen puolustus oltava uskottava ja suorituskykyinen
 • yleinen asevelvollisuus