Keskusta
20.10.2015

Yllätyksiä

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden virta on ollut yllätys. Sodat panevat ihmiset liikkeelle ja henkensä puolesta pakenevia on autettava. Ihmisvirtojen seassa on toki niitäkin, jotka hakevat muuta kuin turvaa.

Hyväksyttyjen turvapaikan saaneiden määrä on n. 40 % hakijoista. Suurin osa turvapaikan hakijoista palautetaan, joka on työläs ja kallis operaatio. Myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kotouttaminen Suomeen on vielä vaativampi tehtävä.

Syntyneeseen yllättävään tilanteeseen on syynä suurvaltapoliittiset pullistelut Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä, johon myös EU on näppinsä pistänyt. Venäjä on tuohtunut lännen organisaatioiden laajentumisesta sen lähialueille. Venäjä haluaa olla maailmalaajuinen suurvalta Yhdysvaltojen rinnalla.

Vastakkainasettelu on heijastunut myös Pohjolaan ja Itämeren alueelle sekä Naton että Venäjän sotilaallinen toiminta kolkuttelee Pohjoismaiden rajoja. Suomen naapurit lännessä ja etelässä vastaavat tähän lisävarustautumisella.

Myös nälkä ajaa ihmisiä vaellukselle ja etsimään leipää. Tämä osoittaa meille suomalaisille kuinka tärkeää on huolehtia omasta ruuantuotannosta, joka on osa turvallisuuspolitiikkaa, huoltovarmuudesta huolehtimista ja toimeentuloamme. Nälkä ohjaa tulevaisuudessa ihmisvirtoja yhä vahvemmin ilmastonmuutoksen edetessä ja viljelykelpoisen maa-ala pienentyessä. Me olemme täällä pohjolassa etulyöntiasemassa ja tämä etu meidän on pystyttävä käyttämään hyväksemme.

EU:n on myös syytä katsoa peiliä. Pakolaisia virtaa ilman papereita useiden EU-maiden läpi tänne pohjanperukoille saakka. Eurooppalainen järjestelmä ei toimi. Inhimillisin, taloudellisin ja tehokkain keino auttaa on järjestää apu mahdollisimman lähellä ongelma-aluetta.

Eurooppa ja Suomi tarvitsevat maahanmuuttoa, mutta hallittua ja työpainotteista. Maahanmuutto on meille myös mahdollisuus taloustilanteen oikaisemiseksi.

Kaiken myllerryksen keskellä Suomen on valittava oma linja ja tehtävä tarvittavat uudistukset. Tämän vuoksi Sipilän hallitus on joutunut ja joutuu tekemään koviakin päätöksiä, jotta pystymme varautumaan tulevaan, kohentamaan talouttamme ja myös kestämään yllättäviä tilanteita.

Suomen talous ja työllisyys on saatava uudistamalla ja sopimalla kuntoon. Siinä yhteisymmärrys työmarkkinajärjestöjen kanssa on avainasioita. Mutta myös työmarkkinajärjestöjen on pystyttävä kantamaan vastuunsa, näkemään muuttunut ja jatkuvasti muuttuva tilanne, joka vaatii uudistumiskykyä ja – halua.

Suomen on oltava aktiivinen liennytyksen aikaansaamisessa ja vastakkainasettelun purkamisessa sekä ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikassa. Itämeren alue tarvitsee sotilaspoliittista vakautta. Tämän aikaansaamiseksi Suomen ja Ruotsin yhteistyöllä on suuri merkitys.

Suomen nostamiseen nykyisistä vaikeuksista tarvitaan koko Suomen voimavarat, Itä- ja Pohjois- Suomen luonnonvarat, yhteydet Venäjälle ja arktisen pohjoisen mahdollisuudet, uusien tuotteiden ja markkinoiden löytämistä. Uusia työpaikkoja syntyy eniten ja nopeimmin biotalouteen, tämä on maailman laajuinen näkymä.

Rohkeita uudistuksia on tehtävä, jotta Suomea ei yllätetä liian helposti.

 

Jari Leppä

Kansanedustaja (Kesk),

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja

 

Kirjoitus on julkaistu 20.10.2015 Länsi-Savo ja Itä-Savo lehdissä