Keskusta
07.02.2014

Yhteisymmärrystä kaikille tasoille

Tätä ei ole mieluista sanoa, mutta ei totuutta voi kierrelläkään. Meidän Etelä-Savollamme on eripuraisen maakunnan maine. Tämä tulee usein esille keskusteluissa ministeriöiden, virastojen, jopa elinkeinoelämän edustajien kanssa. Tällainen maine ei ole meille hyväksi.

Kun jatkuvasti kiertää maakunnassa, tapaa eri tahoja, käy keskusteluja, tilanne näyttäytyy erilaiselta. Maakunnassa tehdään paljon yhteistyötä, yhteisiä kehittämishankkeita on menossa lukuisia. Maakunnasta löytyy vaikka kuinka monta hyvää esimerkkejä maakunnan laajuisesta kannattavasta toimintatavasta. Julkisella puolella käytännön tekijät ja virkakunta pohtivat jatkuvasti miten kohentaa ja vahvistaa toimintoja yhteiseksi hyväksi. En juurikaan kuule yksittäisten henkilöiden tai virkamiesten puheissa että, ”Mikkeli vie meiltä kaiken” tai että ”Savonlinna ei suostu yhteistyöhön”.

Jokin siis ”mättää”! Pidämmekö itse täysin tarpeettomasti yllä huonon yhteistyön mainettamme. Vastaan itse – pidämme.

Tämän kurjan maineen takia meidän on syytä muuttaa toimintatapojamme. Eikä kyse ole pelkästään eripuramaineesta. Keskeisempää on se, että emme saa ratkaistua meille oleellisen tärkeitä asioita, etunenässä sosiaali- ja terveydenhoidon ratkaisut koko maakunnan alueella.

Yhteisiä ylpeydenaiheita meillä on paljon, aina oopperasta peltojen, metsien ja vesistöjen kautta teollisuuteen ja teknologioihin saakka. En ole kuullut kenenkään näitä epäilevän, vähättelevän tai ajattelevan nurkkakuntaisesti.

Myös meidän yhteisten tavoitteiden ja vaatimusten eteenpäin vienti valtion suuntaan on paljon tehokkaampaan, kun olemme kaikki yhtenä naisena ja miehenä niiden takana. Tästä on hyvä esimerkki vaikkapa viime viikolta, reagointimme uuden Luonnonvarakeskuksen suunnitelmista. Kun Metlan Punkaharjun yksikköä ehdotetaan lakkautettavaksi, jokainen meistä maakunnan päättäjistä oli yhteisrintamassa puolustamassa toiminnan jatkumista. Edellisellä kerralla kun tätä yksikköä oltiin lakkauttamassa, aikeet torjuttiin ja siinä yhteisellä näkemyksellä oli merkittävä rooli.

Meidän on saatava ”tulppa auki” yhteistyötä maakunnan eri tahojen ylimmässä päätöksenteossa hiertävästä pullosta. ”Poteroita” meillä on jo tarpeeksi, nyt pitää keskittyä yhdyskäytävien rakentamiseen.

Tämä on kaikkien meidän eteläsavolaisten etu ja varsinkin nuoremman polven etu. Heille on luotava sellainen vahva yhteistyön ja yhdessä tekemisen ilmapiiri, joka sekä houkuttaa heitä jäämään töihin tai yrittämään Etelä-Savoon, menestymään, voimaan hyvin ja viihtymään täällä. Tähän meillä on kaikki edellytykset ja ratkaisut ovat hyvin pitkälle omissa käsissämme. Tarvitsemme lisää yhteisymmärrystä maakuntaamme kaikille tasoille.

 

Jari Leppä

kansanedustaja (kesk)