Keskusta
01.11.2017

Yhteistyötä metsäsektorilla

Mitä antaa lahjaksi satavuotiaalle, jolla on jo kaikkea? Tietysti satsaus tulevaisuuteen.

Näillä sanoilla Ruotsin kuningas luovutti lokakuun lopussa Suomelle maansa lahjan: 12 metsäsektorin tutkijatohtorin paikkaa kahdeksi vuodeksi. Paikkojen tarkoituksena on syventää maidemme metsäyhteistyötä.

Lahjan nimi on Tandem Forest Values. Tandem tarkoittaa todellista yhteistyötä, ikään kuin hioutumista yhteen. Sillä on syvällisempi merkitys kuin sillä, että asioita tehdään yhdessä.

Maitamme yhdistää uuden tiedon, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden etsintä. Metsämme ovat avainasemassa, kun siirrymme kiertotalouteen, biotalouteen ja fossiilittomaan yhteiskuntaan. Vihreä kultamme on nostanut maamme köyhyydestä ja toimii nyt kestävän ja ilmastoystävällisen biotalouden moottorina.
Suomi haluaa olla metsä- ja biotalousalan maailman luokan tähti. Meidän on tavoiteltava tällä alalla globaalia johtajuutta ja suunnannäyttäjän roolia, ja tandemina Ruotsin kanssa sen saavuttaminen on todennäköisempää.

Suomi ja Ruotsi ovat EU:n metsäisimmät maat. Mailla on paljon yhteisiä etuja ajettava, ja joskus se on erittäin vaikeaa muualla Euroopassa. Maamme kattavat yhdessä kaksi prosenttia maailman metsistä ja kymmenen prosenttia maailman metsäteollisuuden tuotteista. Niinpä metsäelinkeino on molemmille maille tärkeä. Metsät antavat paljon uusia mahdollisuuksia ja metsäntutkimukselle on suuri ja kasvava tarve.

Pääministerit Sipilä ja Löfven ovat sopineet Suomen ja Ruotsin biotalousyhteistyömme lisäämisestä maidemme välillä. Kasvavassa biotaloudessa meidän on varmistettava kestävä puuraaka-aineen käyttö, mikä takaa myös biologisen monimuotoisuuden. Samalla kun suojelua ja ympäristönäkökohtia huomioidaan, voimme asettaa tavoitteita ja laatia toimintasuunnitelmia kansallisten biopohjaisten vaihtoehtojen lisäämiseksi: näin meillä on mahdollisuus vastata kasvavaan fossiilittomien tuotteiden maailmanlaajuiseen kysyntään.
Biotalouden lisäksi maillamme on mahdollisuus lisätä puurakentamista. Puurakentaminen on tärkeä edellytys uusien biojalostamojen raaka-ainehuollolle, koska tukkipuullekin täytyy luoda kysyntää käytön lisääntyessä.

Metsäsektorille on maailmanlaajuisesti suuria odotuksia ja siksi tutkimusyhteistyö on tärkeää. Meidän pitää ymmärtää, miten voimme hallita vihreää kultaamme viisaasti ja kestävästi. Uskon yhdessä tekemiseen. Satavuotiaan Suomen saama lahja, Tandem Forest Values, mahdollistaa yhteistyön yhdessä kohti yhteistä päämäärää.

Kirjoitus on julkaistu Kaakkois-Suomen Maakuntalehdissä