Keskusta
18.03.2017

Vilkaisu viikkoon

Maa- ja metsätalousvaliokunnassa on käsittelyssä parhaillaan Kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Siinä linjataan toimia ja tavoitteita miten saavutamme hallitusohjelmassa ja EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. Lähtökohtana on tarkastella energia- ja ilmastopolitiikkaa kokonaisvaltaisesti eri sektoreilla päästöjen vähentämisen, energiapolitiikan sekä kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Energia- ja ilmastoasioissa meidän on saatava kantamme läpi myös EU:ssa.

Ammatillisesta koulutuksesta keskusteltiin keskiviikkona. Talouden tilanteesta johtuen myös koulutuksesta on jouduttu leikkaamaan. Tehdyt säästöt ovat haastavia, mutta ammatillisen koulutuksen laatu ja saavutettavuus voidaan turvata myös jatkossa. Hallitus antaa ammatillisen koulutuksen reformin lähiviikkoina, joka tulee voimaan ensi vuoden alussa. Osaaminen ja työpaikat on tarkoitus saada kohtamaan paremmin.

Torstaina osallistuin ruokahävikkiseminaariin. Erittäin tärkeä aihe, johon liittyy paljon erilaisia asioita. Ruokahävikin hoitaminen on edennyt hyvin, mutta paljon on vielä tehtävää. Tärkein muistutus meille kaikille on vanha ohje siitä, että lautanen pitää syödä tyhjäksi, sillä jokainen suomalainen tuottaa ruokahävikkiä vuodessa noin 30 kg.

Hallituksen puoliväliriihi lähestyy. Olemme viime päivinä käyneet läpi jo tehtyjä asioista ja pohtineet mitä asioita seuraavaksi teemme. Työ Suomen kuntoon laittamiseksi jatkuu!