Keskusta
23.04.2017

Vilkaisu viikkoon

Kiitän lämpimästi kaikkia äänestäjiäni! Hyviä tapaamisia ja keskusteluja toreilla ja vaalitilaisuuksissa, niistä sai paljon voimaa, kannustusta ja hyviä terveisiä politiikan tekoon!

Erityiskiitokset hienolle etelä-savolaiselle Keskustan joukkueelle, joka saavutti maakunnassamme loisto tuloksen. Jatketaan työtä yhtenäisen, elinvoimaisen maakunnan puolesta!

Vaalien tuloksessa Keskustan osalta näkyy vastuu talouden kuntoon laittamisesta pääministeripuolueena. Keskustalla on silti jatkossakin selkeästi eniten kunnan- ja kaupunginvaltuutettuja eli yli 31 prosenttia kaikista valtuutetuista. Vaikka olemme saaneet Suomen kannalta myönteisiä tuloksia aikaan, työ on kesken. Keskustan menestyksen ratkaisevat ennen muuta talous ja työllisyys ja totta kai myös huolenpito asiat.

Viikolla puhuttiin siviili- ja sotilastiedustelun lainsäädännöstä sekä niiden valvonnasta, kun asiaa valmistelleet työryhmät antoivat ehdotuksensa tiedonhankintakeinoiksi.

Kannatan lämpimästi tätä siitä yksinkertaisesta syystä, että tiedustelulainsäädäntöä tarvitaan vahvistamaan suomalaisten turvallisuutta. Maailma on muuttunut paljon, Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut ja uudet uhat edellyttävät meiltä parempaa valmiutta ja varautumista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lailla mahdollistetaan tehokas tiedonsaanti mahdollisista uhkista, kehitetään torjuntakykyä, myös kyber-uhkia vastaan ja tuetaan valtion ylimmän johdon päätöksentekoa. Meillä ei ole ollut tiedustelulainsäädäntöä, mikä on vaikeuttanut erilaisten vakavien uhkien, kuten terrorismin ja verkkovakoilun torjumista. Meidän täytyy tietää enemmän kuin mitä ulkovallat ja rikolliset tietävät meistä.