Keskusta
31.03.2017

Vilkaisu viikkoon

Kuntavaalien ennakkoäänestys on lähtenyt vilkkaasti käyntiin, se on hyvä uutinen! Jatketaan hyvällä vireellä myös ensi viikko. Keskustan listoilla on laajin ja monipuolisin valikoima ehdokkaita, joista löytyy kyllä jokaiselle sopiva ehdokas.

Maankäyttö- ja rakennuslaista päätettiin tänään ja laki tulee voimaan huomenna 1.4. Laissa on useita hyviä muutoksia kuten asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden maankäytön ja rakentamisen ohjaamisen helpottaminen. Omakoti- ja paritalojen lisäksi lupa voidaan myöntää maaseudulle soveltuvaan työpaikka- ja palvelurakentamiseen. Nämä helpottavat oleellisesti rakentamista haja-asutusalueella ja vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyväksi asunnoksi ilman poikkeuslupaa tai suunnittelutarveratkaisua.

Lisäksi olemassa olevaan asuntoon tai maaseutuyritykseen voi rakentaa talousrakennuksen ilman erityisten edellytysten tarkastelua. Vähittäiskauppaa koskevaa sääntelyä on helpotettu. Maisematyö-luvan käyttöä on järkevöitetty soveltamisalan rajaamisella, yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisilta alueilta poistamalla vaatimus maisematyöluvasta. Erittäin hyvä asia, että saatiin tähänkin tolkkua. Maaseudulle ei todellakaan rakenneta liikaa, vaan liian vähän. Rakentaminen luo elinvoimaa.

Itsenäisen maan omasta maanpuolustuksesta on myös keskusteltu. Meillä on Suomessa parlamentaarisesti kohtuullisen laaja yhteinen näkemys isojen Puolustusvoimien hankintojen osalta. Maanpuolustuksessa meidän pitää olla kyvykkäitä ja tehokkaita ja uskottavia, siksi myös kalustohankinnat – niin merivoimiin kuin ilmavoimienkin – pitää tehdä ja tehdä ne huolella. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisena tavoitteena on EU:n kokonaisvaltainen kehittäminen turvallisuusyhteisönä.

Brasilian lihaskandaali on myös ollut esillä ja niin pitääkin olla, niin Suomessa kuin EU:ssakin. Tällaiset huijaukset ja rikolliset toimet on saatava kuriin. Kuluttajien luottamus ruuan turvallisuuteen on pystyttävä takamaan paremmin. Kun olemme yhteisillä markkinoilla, niin pelisääntöjen on myös oltava yhteisiä. Brasilialaisten harjoittamilla vippaskonsteilla ei saa kilpailukykyä kohentaa.