Keskusta
14.06.2016

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä

Keskustan ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Jari Leppä

Suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuus on turvattava

Suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuus on turvattava. Maatalouden ahdingon helpottaminen on oltava meille nyt yhteinen, kansallinen asia. Kyse on puhtaasta ruoasta, 300 000 työpaikasta, taloudesta sekä Suomen omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta.

Arvoisa puhemies,

Maatalouden kannattavuutta ovat heikentäneet tuottajahintojen lasku, Venäjä-pakotteet ja vastapakotteet, maitokiintiöiden poisto, liiallinen byrokratia ja viimeisimpänä tukimaksatusten viivästyminen.

Esimerkiksi maitotilan bruttotulot ovat vuoden aikana pudonneet noin 40 prosentilla. Tilat elävät kädestä suuhun. Samanlainen on tilanne myös lihantuotannossa ja kasvinviljelytiloilla.

Tuotantopanoksia ja muita kustannuksia ei pystytä enää alentamaan, kun tuotteiden laadusta, eläinten hyvinvoinnista, ympäristön tilasta ja elintarviketurvallisuudesta on pidettävä kiinni.

Investointeja on jäädytetty eli tulevaisuustyöstä on jouduttu tinkimään. Raskas byrokratia tarkoittaa loputonta paperisotaa ja sitä, että tilalla on samaan aikaan valvontaeläinlääkäri ja tukitarkastajat mittaamassa aareja pellolla. Laskupino kasvaa ja sähköjen katkaiseminen uhkaa. Tuet on maksettu milloin sattuu.

Kannattavuuden romahtaminen on tarkoittanut vakavaa henkistä kuormitusta; jaksaminen on äärimmäisellä koetuksella ja motivaation löytäminen yrittämiseen kiven takana. Kaikesta joudutaan viljelijäperheissä tinkimään.

Tämänkaltainen tilanne on tällä hetkellä useimmilla suomalaisilla tiloilla ja kaikilla tuotantosuunnilla.

Arvoisa puhemies,

Näin ei voi jatkua. Ensinnäkin, tarvitsemme ministeri Tiilikaisen esittämän maatalouden kriisipaketin, jotta tämänhetkistä kannattavuusongelmaa helpotetaan. Keskusta edellyttää, että hallitus päättää kriisipaketista pikaisesti. Nyt tehdyt päätökset valtion takauksista ja lyhennysvapaavuosien lisäämisestä on hyvä alku.

Toiseksi, toivottoman raskasta byrokratiaa on karsittava nopeasti ja viljelijän oikeusturvaa kohennettava. Tätä työtä ministeri Tiilikainen ja hallitus ovat jo tehneet. Koko hallinto tarvitsee asennemuutoksen valvojasta valmentajaksi ja hallintokeskeisyydestä viljelijälähtöiseksi. Viljelijän jaksamisessa keskeistä on myös toimiva lomitusjärjestelmä ja siitä huolehtiminen.

Kolmanneksi, tukitasoista aktiivituotantoon ei ole enää yhtään tinkimisen varaa, päin vaistoin. Tukipolitiikkaa täytyy uudistaa nykyistä selkeämmin lisäarvoa tuottavaan maatalouteen.

Neljänneksi, elintarvikemarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä selkeä epätasapaino tuottajien, elintarviketeollisuuden ja kaupan välillä. Ostajavaltaa on tutkimusten mukaan siirtynyt kaupalle yhä enemmän.

Keskusta vaatii, että elintarveketjun kaikki toimijat tulevat saman neuvottelupöydän ympärille. On löydyttävä oikeudenmukaisemmat ja reilummat kauppatavat. Viljelijän on saatava osuutensa elintarvikeketjun arvonlisästä kannattavan toiminnan mahdollistamiseksi. Alkuperämerkintöjä ja niiden pakollisuutta pitää edistää.

Hallitus on tehnyt useita päätöksiä, joilla on helpotettu kaupan toimintaa. Kaupan velvollisuus on nyt katsoa elintarvikeketjun pelisääntöjä kokonaisuuden kannalta. Hallituksen on arvioitava tilannetta ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli muutosta ei tapahdu. Hallituksen linjaus julkisista elintarvikehankinnoista, joissa on noudatettava suomalaisia tuotantokriteereitä, on oikea.

Arvoisa puhemies,

Viidenneksi, suomalainen viljelijä ei voi olla kansainvälisen politiikan pelinappulana. Myös EU:n on kannettava vastuunsa ja annettava riittävät kompensaatiot, jotta maatalous selviää tilanteesta, johon se ei ole voinut mitenkään varautua ja vaikuttaa.

Yhteistä maatalouspolitiikkaa on myös uudistettava. Ruuantuotanto, uusiutuva energia ja biotalous kokonaisuudessaan on nostettava politiikan keskiöön. Esimerkiksi maito- ja muista kiintiöistä luopuminen on sekoittanut markkinoita. Siksi on välttämätöntä, että määränsäätelymekanismit saadaan uudelleen käyttöön. Näin pidetään huoli koko EU:n ruuantuotannon kilpailukyvystä.

Seuraavaan EU:n ohjelmakauteen on valmistauduttava huolella. Meidän on uudistettava ja yksinkertaistettava merkittävästi niin maatalous- kuin maataloustukipolitiikkaamme.

Arvoisa puhemies,

Edellisen vaalikauden hallitusten, joissa nykyinen oppositio oli mukana, ohjelmissa oli kauniita sanoja suomalaisesta maataloudesta. Kaikki jäi käytännössä tekemättä. Nyt ei saa käydä samoin. Hallituksen on noudatettava omaa ohjelmaansa. Se toteuttamalla ja aikaansaamalla markkinatasapaino, maatalouden ahdinkoon saadaan ratkaisuja.