Keskusta
12.05.2014

Vakituisen ja kesäasunnon nykyinen määrittely vanhanaikainen ja tarpeeton

Jälleen käydään julkista keskustelua siitä, saako kesäasunnolla asua vakituisesti vai ei. Osa viranomaisista mm. henkikirjoittaja hyväksyy vakituiseksi asunnoksi kesäasunnon. Myös suuri osa kuntia suhtautuu myönteisesti mökin muuttamiseen vakituiseksi asunnoksi.

Nykyinen laki ja vakituisen ja kesäasunnon määrittely on ajalta, jolloin näillä rakennuksilla oli rakennusteknisesti merkittäviä eroja. Tällä hetkellä tuota eroa ei juurikaan ole, vaan kesäasunnot rakennetaan ja peruskorjataan lähes aina, vastaamaan vakituisen asunnon standardeja.

Siksi lakia on syytä muuttaa ja luopua nykyisenkaltaisesta ahtaasta määrittelyerosta vakituisen ja kesäasunnon välillä. Maaseudun elinvoimasta ja mahdollisuuksien hyödyntämisestä, sekä kansalaisten aidosta valinnanvapaudesta asua mieleisessään paikassa ovat kaikki kyllä huolissaan. Sanoista tekoihin päästään, kun luovutaan vanhanaikaisesta ja tarpeettomasta vakituisen asuinpaikan määrittelystä ja annetaan kansalaisille aito asumisen valinnanvapaus.

Maaseudulla asuminen ei myöskään rasita ympäristöä sen enempää kuin taajamissakaan asuminen.

Lisätietoja:
Jari Leppä
puh. 050 5113041