Keskusta
02.09.2015

Uutta suuntaa Suomelle

Maanantaina pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus julkaisi kärkihankkeet, joihin panostetaan koko hallituskauden aikana miljardin euron verran. Lisäksi vielä 600 miljoonan potti liikenneinfran kehittämiseen. Mikkelin seudulle tärkeät biotalouden ja puhtaiden ratkaisuihin sekä osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin hallitus on varannut molempiin 300 miljoonaa euroa.

Sipilän johtaman hallituksen linjaukset kärkihankkeiden osalta viestivät siitä, että nyt halutaan toden teolla saada esiin biotalouden lukuisat mahdollisuudet. Metsät, kotimainen ruoka, kierrätysmateriaalit ja teknologinen kehittyminen luovat pohjaa niin oman maan tarpeisiin kuin vientiikin tähtääville tuotteille. On jo korkea aika korvata hiilen ja öljyn käyttö kotimaisella, uusiutuvalla ja päästöttömällä energialla, hallituksen tavoitteena on saada fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenemään merkittävästi.

Vesistöjen tilan kohentamisen nostaminen osaksi kärkihanketta on tärkeä linjaus. Hallitus haluaa Suomesta kiertotalouden ja puhtaan teknologian edelläkävijämaan. Tavoite on erittäin hyvä ja kannatettava.

Hallituksen linjauksiin vastaa hyvin Mikkelissä suunnitelmissa oleva kierrätysmateriaalikeskus. Tavoitteeksi on otettu aivan uudentyyppisen, uutta tekniikkaa käyttävän ja materiaalitehokkaan kokonaisuuden rakentaminen. Jätevirroissa on runsaasti energiaa, kierrätykseen soveltuvia ainesosia ja ravinteita. Kaikki nämä tulee hyödyntää nykyistä paljon tehokkaammin. Hallituksen tavoitteena on juuri uuden teknologian hyödyntäminen jätteiden käsittelyssä.

Uudentyyppisen ympäristöliiketoiminnan keskuksen vaikutukset ulottuisivat todella laajalle alueelle, se kohentaisi energiaomavaraisuuttamme ja kauppatasettamme, loisi pohjaa alan yritysten kehittämistyölle ja investoinneille ja kasvattaisi työllisyyttä sekä aluetaloutta. Ympäristöhyödyt olisivat mittavat.

Mikkelin kannattaa rohkeasti näyttää suuntaa uudelle liiketoiminta-alalle ja saada uudentyyppisestä ympäristöliiketoiminnasta kaikki hyödyt. Tähän hankkeeseen tulee myös valtion ohjata kehittämisvaroja.

Uusia teknisiä ratkaisuja ja osaamista löytyy omasta maakunnastamme jo tälläkin hetkellä, on biohiiltä, biokaasua, kuitutuotteita, levyinnovaatioita, elintarviketuotteita jne.

Toinen tärkeä kärkihanke on koulutus ja osaaminen, jossa mm. keskitytään luomaan oppilaille uusia digitalisoituja oppimisympäristöjä ja digitaalista opetusmateriaalia. Hallitus suosittaa kieliopinnoissa alueellisia kokeiluita vieraan kielen opettamista jo ekaluokkalaisille ja pakollisen ruotsin kielen vaihtamista esimerkiksi venäjän kieleen. Korkeakouluopiskelijoiden valmistumista halutaan nopeuttaa ottamalla käyttöön kolmas lukukausi.

Saavutettavuus on tietenkin kaiken kehittämisen ytimessä, siksi liikenneväylien, niin pienten kuin isojenkin, on oltava kunnossa ja siihen nyt panostetaan lisää.

Hankkeiden tarkemmasta rahoituksesta päätetään ensimmäisen kerran budjettiriihessä, joka lämpiää viikon kuluttua.

 

Jari Leppä

kansanedustaja,

Maa- ja metsätalousvaliokunnan pj

 

Kolumni on julkaistu Mikkelin kaupunkilehdessä 2.9.2015