Keskusta
05.10.2017

Uusi viranomainen valvomaan ruokaketjun toimintaa

Hallitus on päättänyt aloittaa uuden elintarvikemarkkinalain valmistelun. Lain tavoitteena on turvata oikeudenmukaisuus ja reilut kauppatavat ruokaketjussa. Lisäksi lain toimeenpanoa asetetaan valvomaan uusi viranomainen.

Kiitos Kokoomukselle ja Sinisille hyvästä yhteistyöstä asian valmistelusta. Maatalouden pitkään heikentynyt kannattavuus on viheliäinen ongelma, joka edellyttää uusia toimia. On hienoa, että päätimme niihin yhdessä tarttua.

Suomalainen ruokaketjun työllistää yli 340 000 suomalaista. Jotta pystymme turvaamaan nämä työpaikat, on meidän kyettävä turvaamaan puhtaan, suomalaisen raaka-aineen saatavuus. Kannattavuuden heikentynyt on globaali ongelma, johon haetaan ratkaisuja myös EU:n päätöksenteossa. Viljelijän neuvotteluasema on heikentynyt kaupan ja teollisuuden keskittyessä. Yli 20:ssä EU:n jäsenmaassa on olemassa ruokaketjuun liittyvää erillislainsäädäntöä, ja Suomen on vihdoin aika liittyä tähän joukkoon.

Markkinoiden toimimattomuudesta kertoo se, että puhtaista raaka-aineistamme maksetaan tuottajille alle EU:n keskiarvon olevaa hintaa. Kaupan päälle tulevat vielä pohjoisista oloistamme aiheutuvat korkeat tuotantokustannukset.

Useat tutkimukset osoittavat, että epäreiluista kauppatavoista ei uskalleta nostaa meteliä, koska pelkona on kaupankäynnin totaalinen tyrehtyminen. Siksi tarvitsemme alaa sääntelevää erillistä lainsäädäntöä, sekä viranomaisen, jolla on riittävät valtuudet puuttua kaupankäynnissä ilmeneviin epäkohtiin. Maatalouden kannattavuus voi parantua vain toimivien markkinoiden kautta.

Lakia valmistelemaan asetettu työryhmä työskentelee tammikuun 2018 loppuun saakka. Tavoitteena on, että uusi laki ja viranomainen aloittavat työnsä vuoden 2019 alussa.

Työ kannattavuuden parantamiseksi jatkuu kaikilla rintamilla. Sadonkorjuun kannalta vaikeana syksynä tehty päätös uudesta elintarvikemarkkinalaista tuo lisää valoa tunnelin päähän.

Jari Leppä
Maa- ja metsätalousministeri

Kolumni on julkaistu Kaakkois-Suomen maakuntalehdissä