Keskusta
04.04.2014

Turvallisuutta ja huoltovarmuutta

Tapahtumat Ukrainassa, reilun tuhannen kilometrin päässä Suomesta osoittavat että epävakaus ja ennakoimattomuus eivät ole maailmasta kadonneet.

Meillä ei ole Suomessakaan varaa sivuuttaa turvallisuuteemme ja huoltovarmuuteemme vaikuttavia asioita, ei mielistämme eikä päätöksenteostamme. Hyväuskoisuuteen turvallisuudessa ei tule tuudittautua.

Maanpuolustuksemme tasosta ja suorituskyvystä on huolehdittava. Ja siitä on huolehdittava nimenomaan itse. Keskustelua mahdollisesta Nato jäsenyydestäkin on tietenkin syytä käydä, samoin puolustusyhteistyön laajentamisesta Ruotsin kanssa. Pitää kuitenkin muistaa, että Nato:n jäsenenäkään  eivät huolemme olisi  pois maanpuolustuksemme tulevaisuudesta tai puolustuksen rahoituksesta. Vaikka kuuluisimme sotilasliittoon, itse meidän olisi oma maapuolustuksemme hoidettava ja rahoitettava. Sen lisäksi meidät olisi velvoitettu osallistumaan maamme rajojen ulkopuolella tapahtuviin operaatioihin. Toki saisimme turvalausekkeen myötä takuun liittolaistemme avuksi tulosta.

Tämän hetkinen ja myös tulevaisuuden kuva johon maanpuolustuksessa nojaamme, on koko maan kattava alueellinen ja uskottava puolustuskyky, joka pohjaa yleiseen asevelvollisuuteen ja kehittyvään Naton rauhankumppanuuteen.

Siksi meidän on Suomessa huolehdittava puolustuskyvystämme, sen tehokkuudesta, modernisoinnista ja rahoituksesta ja mikä tärkeintä – maanpuolustustahdostamme. Meillä on tällä hetkellä puolustusvoimien rahoitustaso aivan minimirajoilla. Jotta pysymme vääjäämättömässä kehityksessä mukana, joka ympärillä tapahtuu, on meillä oltava tulevaisuudessa valmiutta nostaa puolustuksen rahoitustasoa. Jotta se pystytään tekemään kansantalouden kannalta mahdollisimman tehokkaalla tavalla, on mahdollisuuksien mukaan oman maan puolustusteollisuuteen ja puolustusjärjestelmiin panostettava entistä enemmän. Kotimaisin voimin ja osaamisella tehtynä maanpuolustuksen taloudelliset hyödyt jäävät omaan kansantalouteemme ja luovat myös vientimahdollisuuksia.

Huoltovarmuus on yksi tärkeimpiä turvallisuutemme osia ja se vaatii jatkuvaa päivittämistä. Olemme lähes ainoita EU:n jäsenmaita jolla on erillinen huoltovarmuuslainsäädäntö. Tämä menettely on taannut huoltovarmuutemme kokonaisvaltaisen hallinnan, puolustustarvikkeista aina ruokaan, lääkkeisiin, energiantuotantoon, tietoliikenteeseen jne. Näin tulee olla myös jatkossa. Mitä enemmän, edellä mainitut yhteiskunnan elintärkeät toiminnat ovat omissa käsissämme, sitä varmempi ja kattavampi on huoltovarmuutemme myös poikkeusoloissa.

Kotimainen ruuantuotanto, energiantuotanto, ja teollisuutemme on pidettävä sellaisessa iskussa että pystymme turvaamaan niin alkutuotannon kuin jalostuksenkin kilpailukyvyn. Tätä kautta pystymme turvaamaan niin kokonaisvaltaisen turvallisuutemme kuin huoltovarmuutemme. Tästä hyötyy koko maa ja kansantalous.

Taloudellinen kanssakäyminen naapurimaidemme välillä on myös merkittävä osa turvallisuuttamme. Mitä enemmän on keskinäistä kanssakäymistä, sitä suurempi on keskinäisriippuvuus ja sitä vähemmän on turvallisuusuhkia. Siksi meidän on huolehdittava myös kahdenvälisistä kauppa yms. suhteista Venäjän kanssa, aina ministeritasoa myöten. Vaikka viitekehyksemme onkin EU, maantieteelle emme voi mitään ja tämä on otettava suhteiden hoidossa huomioon.

 

Jari Leppä

kansanedustaja (kesk), maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja