Keskusta
25.05.2014

Tiedote: Liikenneinfran korjausvelka kasvaa ja uhkaa kilpailukykyämme

Lehdistötiedote 25.5.2014

Kansanedustaja Jari Leppä (Kesk) Autoliiton liittokokouksessa Mikkelissä:

Liikenneinfran korjausvelka kasvaa ja uhkaa kilpailukykyämme

Teiden ja koko inframme tulee olla sellaisia, että tieliikenne ja kuljetukset voidaan hoitaa tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti  ja tietysti myös ympäristö huomioon ottaen.

Liikenneväylät, saavutettavuus ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Oikein ajoitettuina ja kohdennettuina liikenneinvestoinnit ovat tuottaneet ja tuottavat takaisin monin verroin enemmän kuin mitä niihin on investoituna varoja. Tällä hetkellä väylärahoitus on pahasti alimitoitettu tarpeeseen nähden. Meillä ei ole varaa menettää tätä selkeää kilpailuvalttia, kokonaisvaltaista liikenteen sujuvuutta. Ei voi myöskään olla niin, että kaiken aikaa siirrämme lisärasitusta autoilijoille. Autoilun verotuksen ja ylipäänsä kustannusten nousulla pitää jokin ylärajakin olla.

Jokainen voimme nähdä tiestön kunnon heikkenemisen. Korotetut raskaankaluston kokonaispainorajat eivät hyödytä, kun sillat ja tiet eivät kestä. Esitetyssä budjettikehyksessä valtio aikoo leikata vielä lisää 100 miljoonaa väylärahoista. Se on vastoin hyväksytyn liikennepoliittisen selonteon linjauksia. Yksityisteiltä aiotaan viedä valtaosa ensivuoden määrärahoista, jäljelle jäisi vain 5 miljoonaa euroa! Kaikki tämä merkitsee infran korjausvelan kasvua. Korjausvelka, joka on jo miljardiluokassa, on samanlaista velkaa, kuin mikä tahansa velka.

On erikoista, että hallitus leikkaa liikenteen väylärahoitusta 100 miljoonalla eurolla vuodessa ja on samalla laittanut  korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi perustetun työryhmän kaikessa hiljaisuudessa jäihin. Tilanne on absurdi. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti vasta maaliskuun puolivälissä parlamentaarisen työryhmän selvittämään keinoja tiestön korjausvelan pienentämiseksi tulevina vuosina. Työryhmän työ on nyt jäissä. Muutamassa viikossa tilanne on jostain syystä muuttunut ja nyt hallitus on korjausvelan hoitamisen sijaan syventämässä sitä. Väylätyöryhmän työtä on jatkettava pikaisesti ja Suomeen on saatava nykyistä pitkäjänteisempi liikennepolitiikka.

Kotimainen energiantuotanto vaatii pikaista kohentamista. Oma energiamme riittää 7.4. saakka vuoden alusta lukien. Kaikki sen jälkeinen energia vuoden loppuun saakka tuodaan ja tällä hetkellä velaksi.

Esimerkki kokonaisajattelun puutteesta on esimerkiksi Tampereen suunnittelema raitiovaunuliikennejärjestelmä. Sen kustannusarvio pyöriin noin puolessa miljardissa eurossa. Olisiko kuitenkin viisaampaa satsata kansakuntana tuo puolimiljardia vaikkapa biokaasuntuotannon edistämiseen. Raaka-aineita meillä riittää yhdyskuntajätteistä, erilaisiin biomassoihin. Jos saisimme kaiken kaasun irti jätevesistämme ja kaatopaikoistamme väitän, että koko maan joukkoliikenne voisi siirtyä biokaasun käyttöön. Tämä hyödyttäisi kansantalouttamme paljon enemmän kuin, että Tampere rakentaisi raitiovaunuliikenteen. Samalla kohentaisimme kauppa- ja vaihtotasettamme ja saisimme myönteiset ympäristö ja ilmastovaikutukset järkevästi aikaiseksi.

 

Lisätietoja:

Jari Leppä

puh. 050 5113041