Keskusta
08.11.2014

Tiedote: Kotimaisen energian edistämistä ei pidä riskeerata

Lehdistötiedote 8.11.2014

Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä (Kesk):

Kotimaisen energian edistämistä ei pidä riskeerata

Hallitus ilmoitti näyttävästi palauttavansa metsähakkeen ja turpeen kilpailukyvyn. Sen omat toimimattomat ratkaisut ovat heikentäneet merkittävästi näiden kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä suhteessa kivihiileen.

Nyt Stubbin hallitus julisti kumoavansa Kataisen hallituksen päätökset, mutta jätti taas kertomatta että korjausliike tulee jäämään pahasti vajavaiseksi ja tähän linjaukseen sisältyy myös merkittäviä riskejä, jotka liittyvät EU komission hyväksyntään, että metsähakkeen saantiin.

Keskusta on vaatinut, että tuki ja verotaso palautetaan vuoden 2012 tasolle, josta Kataisen hallitus sitä heikensi. Vuoden 2012 tukitaso on myös hyväksytetty komissiossa, joten tämä olisi voitu ottaa uudelleen käyttöön välittömästi, pelkästään kotimaisella päätöksellä. Malli on myös jo koeteltu ja se osoittautui toimivaksi, sekä metsähakkeen hakkuiden, markkinatilanteen, että energialaitosten osalta. Keskusta vaatii, että metsähakkeen tukitaso ja turpeenverotaso muutetaan takaisin 2012 tasolle. Tämä takaa kotimaisten energiavaihtoehtojen kilpailukyvyn suhteessa tuontienergiaan ja tämä on koko yhteiskunnan etu.

Lisätietoja:

Jari Leppä

puh. 050 5113041