Keskusta
25.10.2014

Tiedote: Hirvenmetsästyksessä vasasuojan muutosta syytä harkita

Lehdistötiedote 25.10.2014

Kansanedustaja Jari Leppä (Kesk) Pertunmaalla:

Hirvenmetsästyksessä vasasuojan muutosta syytä harkita

Tiukasti suojeltujen lajien runsastuessa niitä on voitava myös poistaa listalta

Nykyinen metsästyslaki on osoittautunut toimivaksi ja suuriin muutoksiin ei ole aihetta. Yksi muutos on harkitsemisen arvoinen. Nykyinen lakihan kieltää naarashirven ampumisen jota vasa seuraa. Lähtökohtaisesti tämä on aivan oikea linjaus. Käytännön tasolla tämä ei kuitenkaan aina ole osoittautunut toimivaksi kirjaukseksi.

Kukaanhan ei tarkoituksella ammu emohirveä, jota vasa seuraa. On kuitenkin tilanteita, joissa emä on vasan jättänyt tai vasa tulee passiin paljon myöhemmin kuin emä. Tällöin on vaarana, että tulee tahaton lainrikkomus. Siksi lain sanamuodon muutosta on syytä harkita muotoon:  ”Hirvilehmää jota vasa välittömästi seuraa, ei saa ampua” tai jättää tämä säännös kokonaan laista pois ja siirtää se metsästäjien eettisten ohjeiden puolelle. Tällöinkin säilyisi aina törkeä ja tarkoituksellinen teko rangaistavana, mutta vahingosta ei aina automaattisesi nostettaisi syytettä. Tällä muutoksella olisi myös merkitystä hirvikannan hoidon osalta. Nythän osa metsästysseuroista on kokonaan päättänyt olla ampumatta naaraita ja tämä ei pitkän päälle ole järkevää.

Euroopan Unionin alueella luonnonsuojelu perustuu  Luontodirektiiviin vuodelta 1992 (92/43/ETY), sekä Lintudirektiiviin  vuodelta 1979 (79/409/EEC). Molemmat direktiivit on toimeenpantu Suomessa pääosin Luonnonsuojelulailla sekä asetuksilla. Suojelun tavoitteena on erilaisten luontotyyppien, kasvien ja eläinten elinmahdollisuuksien turvaaminen.  Ehdoton suojelupolitiikka on ajautunut paikoin konflikteihin ja sadon tuhoutumisiin niin taajamissa kuin maaseudun elinkeinojen kanssa. Tästä esimerkkeinä ovat mm. voimakkaasti kasvaneet lintupopulaatiot kuten lokit, naakat ja muut varislinnut, hanhet ja merimetsot.

Jos tiukalle suojelulle asetetut kannan määrittelyn kriteerit ovat ylittyneet lajin runsastumisen myötä, niin tällainen laji on myös pystyttävä poistamaan tiukan suojelun listalta.

 

Lisätietoja:

Jari Leppä

puh. 050 5113041