Keskusta
13.10.2014

Tiedote: Energiapolitiikka ja biotalouden edistäminen vaatii nykyistä pitkäjänteisempää

Lehdistötiedote

Kansanedustaja Jari Leppä (Kesk) – Biohiilessä Suomen tulevaisuus -seminaari Mikkeli 13.10.2014

Energiapolitiikka ja biotalouden edistäminen vaativat erityisen pitkäjänteistä ja johdonmukaista politiikkaa

Energiaomavaraisuutemme kasvun aikaansaamiseksi tarvitsemme valtion taholta kannusteita, vero- ja tukiratkaisujen muodossa, teknologian voimakasta edistämistä, toimivat liikenneverkot kaikkialla maassa ja kaikkien tahojen yhteisen tiekartan, jota myös noudatetaan, fossiilitaloudesta biotalouteen.

Pitkäjänteisellä ja johdonmukaisella toimintamallilla saamme aikaiseksi merkittävää ja pitkävaikutteista talouskasvua, kauppataseen kohentumisen, myönteiset ilmastovaikutukset ja työtä ja yrittämisen edellytyksiä kaikkialle maahan. Nykyisen hallituksen tempoileva energiapolitiikkaa ei edusta pitkäjänteisyyttä eikä johdonmukaisuutta, vaikka se onneksi muutti kovan paineen alla suhtautumistaan nyt myönteisemmäksi metsähakkeelle ja turpeelle.

Bioenergian lisäämisessä puuraaka-aine on keskeisin energialähde. Meidän on pystyttävä nostamaan metsien hakkuu määriä selkeästi nykyisestä. Tämä tietenkin kestävällä tavalla toteutettuna.

Tässä uudet biojalostamot ovat äärimmäisen tervetulleita. Energiapuu, teollinen puu yhdessä peltopohjaisen bioenergian ja biojätteen kanssa nostavat bioenergian lisäämismahdollisuudet yli 40 terawattitunnin 2030-luvulle tultaessa. Tämä tarkoittaa yli miljoonan asukkaan yhden vuoden aikana käyttämän sähkön ja lämmön määrää.

Bioenergian mahdollisuudet ovat erityisesti kivihiiltä korvaavassa sähkön ja lämmön tuotannossa, biokaasussa sekä nestemäisissä polttoaineissa. Suomi on nostattava bioenergian mahtimaaksi maailmassa ja maailman johtavaksi metsämaaksi.

Oman mahdollisuutensa muodostaa myös pienimuotoinen, hajautettu uusiutuva energiantuotanto. Sen jakeluverkkoihin pääsyn esteet on purettava ja tuki- ja verokannusteet on pantava kohdalleen. Älykkäiden energiaverkkojen käyttöönottamisessa on myös edistyttävä.

Hyödyntämällä energiatehokkuus täysimääräisesti ja älykkäät energiaverkot maksimaalisesti Suomella on mahdollisuudet, teollisuuden ja kotitalouksien tarpeista vähääkään tinkimättä, vähentää merkittävästikin energiankulutusta.

Uusiutuva energia on Suomelle suuri mahdollisuus. Se ei tule ilmaiseksi, mutta se on tehtävissä edullisemmin meillä kuin muualla Euroopan unionissa.

Tukijärjestelmien tulee olla läpinäkyvät, pitkäjänteiset ja ennustettavat. Niitä tulee vähentää jatkossa – tuesta voidaan jopa luopuakin. Palkintona suuresta satsauksesta uusiutuviin fossiilisen energian käyttöä voidaan 2030-luvulle tultaessa pudottaa kolmannekseen. Samalla syntyy kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja ja kauppatase kohenee monella miljardilla eurolla.

Kenties tätäkin suuremman palveluksen tällä kaikella teemme lapsillemme ja heidän jälkeensä tuleville ja helpotamme omalta osaltamme koko maailman yhteistä ilmasto-ongelmaa.

 

Lisätietoja:

Jari Leppä

puh. 050 5113041