Keskusta
26.01.2016

Suurien päätösten kevät

Harvoin on ollut yhtä merkittävien yhteiskunnallisten päätösten puolivuotiskautta, kuin mitä tulevat kuusi kuukautta on. Tehtävillä ratkaisuilla viitoitetaan Suomen tulevaa kehitystä vuosikausiksi, ehkä jopa vuosikymmeniksi eteenpäin.
Jokainen suomalainen haluaa turvallisuutta, vakaata taloudellista kehitystä ja hyvinvointia. Miten kaikki nämä sitten varmistetaan parhaimmalla mahdollisella tavalla, onkin jo vahvasti mielipiteitä jakavaa.

Sipilän hallituksella on kunnianhimoiset tavoitteet ja myös uudenlaiset poliittiset toimintamallit. Haluan sanoa, jo kohtuullisen pitkän kansanedustaja-ajanjaksoni kokemuksella, että vihdoinkin toimintamalleja uudistetaan. Nyt on asetettu selkeät tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi sitten valitaan keinot, jotka voivat muuttua valmistelun varrella, jos parempia tapoja tulee esiin. Tavoitteista ei kuitenkaan tingitä.

Tämä toimintamallin muutos on aiheuttanut niin oppositiossa, työmarkkinajärjestöissä, mediassa, kuin kansalaistenkin keskuudessa nurinaa ja ”ärripurria”. Tämä näyttäytyy ”EI-liikkeen” esiinmarssina. Jokaista uudistusta vastustetaan ja uhataan laittaa Suomi kiinni.

Sanon suoraan – täysin lapsellista ja vastuutonta käyttäytymistä. Kannattaa tarkastella missä jamassa Suomi on ja mitä ympärillämme tapahtuu. Jos emme uskalla, halua tai kykene uudistuksiin, Isänmaamme takamatka taloudessa, työllisyydessä ja kilpailukyvyssä kasvaa. Tämä heijastuu sitten myös hyvinvointiimme.

Näemme lähiviikkoina pystyvätkö työmarkkinajärjestöt sopimaan uudistuksista, tätä toivon. Tavoitteena on yhteiskuntasopimuksen synty, joka ei ole pelkkä työmarkkinasopimus, vaan laajempi kokonaisuus.
Sopia kannattaa. Sopimisen vaihtoehto on varmuudella jokaiselle suomalaiselle kivulias.

Soten isot linjat valmistuvat myös tulevan puolen vuoden aikana. Meillä Etelä-Savossa kannattaa nyt ottaa tähtäimeen parinkymmenen vuoden sihti, siis tulevaisuuteen ei menneisyyteen. Menneiden penkomisen, jatkuvan epäluulojen lietsomisen ja maakunnan mahdollisuuksien aliarvioimisen on loputtava. Me kyllä pärjäämme, kun itse luotamme itseemme ja toisiimme. Hallitus tulee niin sotessa kuin maakuntahallinnon uudistuksessakin antamaa meille nykyistä enemmän mahdollisuuksia päättää itse omasta kehittämistyöstämme. Tähän tarjoukseen on meidän syytä tarttua – yhdessä.

Tapahtumat rajojemme ulkopuolella ja pakolaistulva ovat lisänneet suomalaisten turvattomuuden tunnetta. Tunne siitä, että elämämme on turvallista, kuuluu ajatteluumme. Siksi niin ulkoisesta kuin sisäisestäkin turvallisuudesta on huolehdittava ja tehtävä tarvittavat uudistukset ajoissa.
Maahanmuutto heiluttaa koko EU:ta. Euroopan Unioni on epäonnistunut ulkorajojensa valvonnassa ja ollut sinisilmäinen.

Sipilän hallituksen vaativimpia ponnistuksia seuraavan vuoden aikana on valmistella ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja siihen liittyen erikseen vielä puolustuspoliittinenkin linjaus. Hallitus teettää taustaksi myös selvityksen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista Suomeen.

Suomen ja Ruotsin pääministereillä oli pari viikkoa sitten yhteinen artikkeli, jossa he luonnehtivat tämän hetken tilannetta turvallisuuspoliittisesti vakavimmaksi sitten kylmän sodan: Ukraina, Syyrian sota, Venäjän ja lännen vastakkainasettelun heijastuminen lähialueille sekä Isisin terroriuhka.

He myös halusivat erityisesti alleviivata Pohjolan ja koko Itämeren alueen vakautta. Turvallisuuspoliittinen vakaushan on ollut Pohjolan erityispiirre: Nato-maat, Naton ulkopuoliset Suomi ja Ruotsi ja vielä Venäjä elävät rinnakkain ja tasapainossa.

Myös Presidentti Niinistö on painottanut johdonmukaisesti aktiivisen vakauspolitiikan tärkeyttä.
Turvallisuudesta on pystyttävä huolehtimaan kaikissa tilanteissa. Tarvittavia uudistuksia on tehtävä ja riittävistä resursseista on pidettävä huolta.

Sipilän hallitus näyttää tietä asetetuilla tavoitteillaan. Se on valmis käyttämään myös muita kuin omia keinojaan, kunhan yhteisen hyvän tulevaisuuden tavoitteesta ei lipsuta.

Jari Leppä
Kansanedustaja (Kesk)
Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Länsi-Savo ja Itä-Savo lehdissä 26.1.2016