Keskusta
15.09.2014

Suunnanmuutos on välttämätön

Monet kertovat turvattomuuden tunteensa vahvistuneen. Päällimmäisenä on huoli työstä ja toimeentulosta, myös maailmalta kantautuvat uutiset huolestuttavat. Maailman turvallisuustilanteita ei Suomi pysty ratkaisemaan, mutta kotimaamme työn, yrittämisen, talouden ja turvallisuuden asiat meidän pitää pystyä ratkaisemaan.

Kotoisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin suurimmat uhat ovat talouden taantuma ja sen synnyttämä työttömyys. Taantuman alussa työttömyys näyttäytyi useimmille vain uutisissa, mutta nyt työttömyys koskettaa suoraan tai tuttavapiirin kautta jo suurta osaa suomalaisista. Myös monet työssäkäyvät tai eläkkeellä olevat kamppailevat toimeentulo-ongelmien kanssa.

Kataisen – Urpilaisen, sittemmin Stubbin- Rinteen hallitus lupasi uudistaa, laittaa talouden ja työllisyyden kuntoon, turvata palvelut ja vähentää eriarvoisuutta. Vaalikausi alkaa olemaan loppusuoralla, lisälupauksiakin on sadellut mutta aivan liian vähän on tapahtunut – siis ainakaan mitään edistystä ei ole tapahtunut. Lähes kaikki tulevaisuuden kannalta suurista ratkaisuista on tekemättä.

Hallitus yritti väen vängällä lopettaa suurimman osan Suomen kunnista, vaikka se ei todellakaan olisi ollut ratkaisu hyvinvointipalveluiden tuottamiseen tai rahoittamiseen. Suurkuntahanke onkin kaatumassa omaan mahdottomuuteensa, mutta vuosia arvokasta aikaa ja suuri määrä rahaa sen kanssa painiessa hukattiin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa on vasta nyt päästy eteenpäin, sen jälkeen kun hallitus on suostunut ottamaan opposition avun ja neuvoja vastaan. Vieläkin toki hallituspuolueissa nikotellaan perusarvoillemme, lähipalveluiden turvaamiselle ja kuntalaisten ja kuntapäättäjien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiselle.

Kaikille pitäisi nyt olla selvää, että Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. Hallituksen harjoittama keskittämispolitiikka on saatava loppumaan ja se on korvattava työllistävämmällä ja oikeudenmukaisemmalla politiikalla. Pohjan luominen uusien työpaikkojen syntymiselle on seuraavan hallituksen ja tulevan vaalikauden tärkein tehtävä.

Miljardiluokan kasvurahasto on yksi Keskustan ratkaisu työpaikkojen synnyttämiseksi maamme kannalta elintärkeille nykyisille- ja kokonaan uusille aloille. Kasvurahasto on nykypäivän valtio-omistajuutta. Se tarjoaa kotimaisen rahoitusvaihtoehdon, jonka turvin yritykset voivat vahvistua ja jatkaa kasvuaan. Me emme saa ajautua sivukonttori taloudeksi, jonka päätökset ja ohjeet vain annetaan meille ulkomailta.

Tulevaisuuden aloja ovat kotimainen energia- ja ruoantuotanto, biotalous laajemmin ja esimerkiksi matkailu. Nykyisellä kaiken keskittävällä politiikalla tässä ei onnistuta.

Nopeina ratkaisuina työllisyyden parantamiseksi esitämme esimerkiksi verokannuste- ja sääntelynpurkuohjelmaa työllistäville pienille ja keskisuurille yrityksille sekä työllistävän kotimaisen energian kilpailukyvyn palauttamista sen sijaan, että Suomessa poltetaan venäläistä kivihiiltä.

Turpeen ja puuhakkeen vero- ja tukitasot tulee palauttaa vuoden 2012 tasolle. Esittämämme viiden prosentin yrittäjävähennys kannustaisi pieniä ja keskisuuria yrityksiä työllistämään ja investoimaan sekä asettaisi ne verotuksellisesti samalle viivalle yhteisöveronalennuksesta hyötyneiden suuryritysten kanssa.

Yksinyrittäjille esitämme tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Tuki voidaan rahoittaa budjetin nykyisen tasoisilla työllisyysmäärärahoilla.

Yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta mitataan sillä, miten se pitää heikoimmistaan huolta etenkin tiukkoina aikoina. Nykyinen sinipunahallitus on leikannut juuri heikommassa asemassa olevilta, ihmisiltä, aloilta ja alueilta. Keskusta ei nykymenoa hyväksy, esimerkiksi lapsilisien leikkaamista tai sitä miten pienituloisimpia eläkeläisiä kohdellaan. Aluetasolla kurjistava politiikka näkyy esimerkiksi Haukivuoren aseman lakkauttamisena, vt-5:den Juva-Mikkeli välillä ja Savonlinnan radan päätöksissä sekä yksityisteiden rahoituksen lopettamisena.   Jotta Suomi saadaan jaloilleen, liikenne- ja muita investointeja on tehtävä koko maahan.

 

Jari Leppä

kansanedustaja (kesk)