Keskusta
22.03.2015

Suomen nousuun tarvitaan maaseutua

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Jari Leppä:

Suomen nousuun tarvitaan maaseutua

Keskustan tavoitteena on suomalaisen maaseudun mahdollisuuksien nykyistä selvästi vahvempi, kestävä hyödyntäminen. Viime vuosina harjoitettuun politiikkaan tarvitaan suunnanmuutos.

Biotalous koko laajuudessaan on maailmanlaajuinen tulevaisuuden trendi. Sen hyödyntäminen on keskeisessä roolissa Suomen kuntoon saamisessa niin taloudellisesti kuin työllisyyden ja ympäristönkin kannalta.

Biotalouden raaka-aineet tulevat valtaosin maaseudulta. Metsätalous ja -teollisuus, maatalous ja koko elintarvikesektori ovat ratkaisevassa asemassa biotalouden kehittymisessä.

Maaseudulla tulee olla mahdollisuus asua, elää ja yrittää. Tämä edellyttää kannattavaa maa- ja metsätaloutta, toimivia liikenne- ja tietoliikenne yhteyksiä, palveluita ja sitä että pystymme purkamaan ylisäätelyä ja täysin tarpeetonta byrokratiaa, joka on paisunut erityisesti kuluneiden neljän vuoden aikana.

Biotalous on sekä raaka-aineita, tutkimus- ja kehittämistyötä, investointeja että teknologiaa. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen vahvistaa myös kauppa- ja vaihtotasettamme ja luo meille vientimahdollisuuksia lisää.

Lisätietoja: kansanedustaja Jari Leppä, puhelin 050 511 3041