Keskusta
15.11.2016

Suomen kannattaa olla biotalouden suunnannäyttäjä ja suurvalta

Kuuntelin Metsäpäivien avajaisissa viime viikolla Tukholman Ympäristöinstituutin johtajan Johan L. Kuylenstiernan puheenvuoroa siitä kuinka vihreät elinkeinot ovat mahdollisuus ilmastonmuutoksessa. Hän kehui Suomen toimintaa esimerkilliseksi ja kestäväksi, mutta samalla Kuylenstierna vetosi päättäjiin tiukemman asenteen ottamisesta ilmaston muutoksen ehkäisemiseksi.

Ruotsalaisen asiantuntijan lausunnot Suomesta biotalouden edelläkävijämaana lämmittivät. Sipilän hallitus on tehnyt oikeita linjauksia ilmasto- ja energiasioissa ja tämän kuun lopulla julkistaan lisää biotalouteen ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön liittyviä linjauksia ilmasto- ja energia-strategiassa.

Messukeskuksen penkissä istuessa pohdin, kuinka tärkeää olisi saada sama viesti myös Helsingin kaupungin päättäjille ja erityisesti ympäristöpuolue vihreiden luottamushenkilöille. Pääkaupungin siirtyminen käyttämään uusiutuvia polttoaineita fossiilisen kivihiilen polttamisen sijaan on vihdoin toteutettava
ja kivihiilen energiakäyttö on lopetettava Suomessa kokonaan.

Onneksi Etelä-Savossa uusiutuvan energian käytön hyödyt ja monipuoliset mahdollisuudet on ymmärretty jo ajat sitten. Maakuntamme on runsaiden luonnonvarojemme ja alan osaamisemme johdosta oikea ja aito biotalousmaakunta. Siksi maakuntamme uusi strategiakin on perustellusti ja oikein nimetty ”vesi, metsä ja ruoka” teemalla.

Yhtenä hyvä esimerkkinä tästä on Biohauki Oy, jonka peruskivi muurattiin viime viikolla. Biokaasupotentiaalista valtaosa on sidoksissa maatalouteen. Biokaasutuotannon lisäämiseen maatiloilla tai maatalouden biomassoista on ollut laajaa kiinnostusta jo pitkään. Maatiloilla on paljon biokaasutuotantoon soveltuvia biomassoja, kuten Haukivuorella on hyvin oivallettu. Samoin Sairilan kierrätysmateriaalilaitos edustaa aivan uutta ajattelua ja teknologiaa.

Pariisin ilmastosopimuksen on ratifioinut tähän mennessä 103 valtiota, mukana myös Yhdysvallat. Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosta päätetään parhaillaan Marokon Marrakechissa koolla olevassa kansainvälisessä ilmastokokouksessa. Toivottavasti myös Yhdysvaltojen tuleva presidentti Trump pitää USA:n jo allekirjoittaman sopimuksen voimassa.

Tarvitsemme vahvaa kansallista edunvalvontaa EU:ssa ja maailman laajuisesti bioenergian ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön osalta, jossa kaiken perustana on luonnontieteelliset nielulaskelmat eli metsämme toimivat hiilinieluina ja tässä asiassa Suomi on suunnan näyttäjä ja suurvalta. Metsiemme hiilinielulaskennassa Suomen on pakko onnistua, muutoin meiltä putoaa pohja pois biotalouden kehittämismahdollisuuksista ja myönteisistä ilmastotoimista.

Sipilän hallituksen ohjelmassa päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020 –luvulla nousee yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin. Tavoitteisiin päästään erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan tarjonnan lisäämisellä. Suurimmat
mahdollisuudet saavutetaan nestemäisten biopolttoaineiden ja biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisesta.

Fossiilitaloudessa Suomi on pelkkä matkustaja, mutta biotaloudessa olemme johtava maa maailmassa aivan, kuten Tukholman Ympäristöinstituutin johtaja Kuylenstierna muistutti.

Jari Leppä
maa- ja metsätalousvaliokunnan pj,
kansanedustaja (kesk)

Kolumni on julkaistu Länsi-Savo ja Itä-Savo lehdissä