Keskusta
31.05.2017

Suomella ei ole varaa jättää maaseudun mahdollisuuksia käyttämättä

Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajaksi nimitetty maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä esitti tänään 31.5. neuvoston kokouksessa, että maa- ja metsätalousministeriö valmistelee välittömästi valtioneuvostolle esityksen parlamentaarisen työryhmän asettamisesta harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi.

– Harvaan asutulla maaseudulla sijaitsee valtaosa maamme resursseista, joilla rakennetaan muun muassa kiertotalouden, biotalouden, ruuantuotannon, maaseutu- ja luontomatkailun ratkaisuja koko Suomen kasvun edistämiseksi, mutta myös globaalien ja EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi, ministeri Jari Leppä painotti kokouksessa. Harvaan asutun alueen erityiskysymykset pitää nostaa kansalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon uudella näkökulmalla ja painoarvolla, hän korosti.

– Harvaan asutulla maaseudulla on moneen suuntaan kohdistuvia, yhtäaikaisia ongelmia. Näihin ongelmiin tarvitaan yhteisiä ratkaisuja ja laajaa poliittista yhteisymmärrystä, ministeri Leppä tähdensi ja alleviivasi, että alueen kehittäminen on koko maan yhteinen asia.

Ministeri Leppä totesi, että parlamentaarisen työryhmän perustaminen ja sen toimeksianto tukee myös pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteita.

Maaseutupolitiikan harvaan asutun maaseudun verkosto on esittänyt valtioneuvostolle parlamentaarisen työryhmän perustamista. Neuvosto hyväksyi viime joulukuussa Harvaan asuttujen alueiden kehittämisstrategian vuosille 2017–2020. Kehittämisstrategia tulee toimimaan parlamentaarisen työryhmän työn alustana.

Kannanotto julkaistu 31.5.2017