Keskusta
28.01.2015

Suomeen tarvitaan kauppa-asiamies

Suomalaisen maidon tuottajahinta laskee, lihan tuottajahinta laskee ja viljan tuottajahinta on alle EU:n keskiarvon. Samaan aikaan ruuantuottajien kustannukset ovat kasvaneet ja maataloustuet pienentyneet. Suomalaisella maatilalla ja viljelijäperheen arjessa tämä merkitsee jatkuvaa ansionleikkausta.

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka aiheuttaa markkinahäiriötä, jotka johtavat tuotannon kasvuun. Samaan aikaan Ukrainan kriisin kielteiset vaikutukset tuotantoon jatkuvat ja lisääntyvät ja kaupan täysin määräilemä hintataso pakottaa tuottajahintoja alaspäin. Viljelijälle jää vain sopeutujan rooli.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston pitääkin pikaisesti selvittää ruokaketjun toimivuus. Viljelijällä pitää olla mahdollisuus selviytyä, ei vain sopeutua. Tarvitsemme kauppa-asiamiehen, joka pääsee tutkimaan elintarvikeketjun hinnanmuodostuksen ja tulonjaon mekanismeja.

Ilman kohtuullista ja oikeudenmukaista ruokaketjun toimintamallia emme pysty varmistamaan kotimaisen ruuantuotannon kannattavuutta ja jatkuvuutta tulevaisuudessa.

Jari Leppä
puh. 050 511 3041
kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan pj.