Keskusta
03.03.2014

Suomeen ei saa muodostua tietoliikenteen nollarajaa

Kansanedustaja Jari Leppä (Kesk) Pieksämäellä:

Suomeen ei saa muodostua tietoliikenteen nollarajaa

Saavutettavuus on yksi Suomen talouden ja kilpailukyvyn tärkeimpiä tekijöitä.

Oli sitten kysymys tie- tai muusta liikenteestä, sähkönsyötön varmuudesta tai tietoliikenne- ja puhelinyhteyksistä.

Saavutettavuus on myös turvallisuuden ja tasa-arvon kannalta oleellisen tärkeää.

Suomeen ei saa muodostua tietoliikenteen tai minkään muun saavutettavuuden osalta nollarajaa, jonka alapuolella ei näitä välttämättömiä palveluita kattavasti olisi.

Varsinkin maaseudulla on saavutettavuudessa suuria puutteita. Tämä vaikuttaa maaseudulla asumiseen ja yrittämiseen, sekä halukkuuteen investoida. Suomella ei ole varaa jättää maaseudun mahdollisuuksia hyödyntämättä.

Tietoliikenteen toimintavarmuutta ja tehoja on parannettava. Tarvitsemme tukiasemille tehokkaammat varavoimajärjestelmät poikkeuksellisten tilanteiden varalta.

Nykyinen yhden megan yleispalveluvelvoite on myös aivan liian alhainen. Sitä on merkittävästi nostettava. Olemme siirtymässä yhä enemmän sähköisten palveluiden aikakauteen – digiaikaan. Näin pystymme myös tarjoamaan palveluita entistä tehokkaammin. Tämä edellyttää kunnolliset tietoliikenneyhteydet joka puolelle maata.

Muutoin koko maan kilpailukyky uhkaa pudota suhteessa kilpailijamaihimme.

Lisätietoja:
Jari Leppä
puh. 050 5113041