Keskusta
05.04.2019

Puhe valtakunnallisten 4H-stipendien jakotilaisuudessa

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Valtakunnallisten 4H-stipendien jakotilaisuus
Helsinki, Säätytalo
5.4.2019

Arvoisat 4H-stipendiaatit, hyvät kutsuvieraat!

Lausun teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi perinteiseen valtakunnallisten 4H-stipendien jakotilaisuuteen Säätytalolle!

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elintärkeänä tehtävänä on turvata ruuan alkutuotanto ja jalostus Suomessa. Vastuullamme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö siten, että näihin resursseihin perustuvat elinkeinot luovat kansakunnallemme hyvinvointia.

Maa- ja metsätalousministerinä panen mielihyvin merkille, miten monialaisesti ministeriön ja 4H:n intressit yhtyvät. 4H-harrastus ulottuu laajalle maaseudulle tarjoten sen lapsille ja nuorille kehittävän harrastuksen. 4H-yhdistyksessä opitaan hienolla tavalla paitsi arjen taitoja myös monia maaseudun ammatteihin liittyviä taitoja. Järjestö tukee työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä edistävällä toiminnallaan maaseudun elinvoimaisuutta. Samalla 4H-järjestö täydentää osaltaan maaseudun palvelutarjontaa mm. perheiden ja vanhusten osalta. Järjestön laaja metsätoiminta luo tuleville metsänomistajille, metsäammattilaisille, luontoihmisille ja päätöksentekijöille monipuolista ja aitoa metsäkuvaa.

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa kannustaa 4H-työtä edelleen myös kaupungeissa. Meille on tärkeää, että kaupunkilapset saavat tietoa lähiympäristön ekosysteemistä ja luonnontuotteista, lähiruuasta, alkutuotannon ja elintarviketalouden toiminnasta ja metsäympäristöstä. On kaikki syy edistää maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutusta. Ja hälventää epäluuloja.

Nuorten ilmastoahdistuksesta puhutaan paljon ja nuoret vaativat päättäjiltä, ihan aiheesta, toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nuorten huolta ilmastonmuutoksesta ei helpota yhtään se, että nuoret valitettavasti kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi keinoja vaikuttaa. Mielestäni nuorten vaatimuksia tulee kuunnella ja nuoria tulee jatkossa osallistaa entistä paremmin päätöksentekoon. Näen tässä tulevaisuudessa myös 4H-järjestöllä entistä merkittävämmän roolin.

Kestävä kehitys on aina ollut 4H-toiminnan keskiössä ja nuoret tekevät päivittäin töitä 4H-harrastuksessaan ilmastonmuutoksen hillinnän eteen. Osallistumalla 4H-toimintaan nuori voi näin osaltaan olla mukana vaikuttamassa ilmastonmuutoksen hillintään. Käytännön tasolla 4H-järjestössä muun muassa opitaan kokkamaan kestävästi, kerätään kierrätykseen vuosittain yli 600 000 kiloa muovisia lannoite- ja siemensäkkejä sekä edistetään luonnontuotteiden käyttöä. Kestävä kasvu tekemällä oppien näkyykin 4H-järjestön päivittäisessä toiminnassa.

Olen erityisen iloinen 4H-järjestön uudesta Nuoret ilmastotöissä -hankkeesta, jossa on mahdollista kompensoida hiilidioksidipäästöjä istuttamalla uutta metsää. Hyvän ilmastoteon lisäksi nuoret saavat työtä ja pääsevät ansaitsemaan omaa rahaa osallistumalla puiden istutukseen. Tämä on konkreettinen teko ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, mistä voi ilolla todeta, että siinä voittavat kaikki – ilmasto, nuoret ja lukuisat hankkeen yhteistyökumppanit. Maa- ja metsätalous on ratkaisu globaaleihin ongelmiin.

Hyvät kuulijat!

Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan. Myös kansalaisjärjestöjen on pysyttävä muutosvirrassa mukana. Katson, että 4H-nuorisotyö on onnistunut hyvin säilyttämään muutoksessa perusarvonsa ja elinkelpoiset toimintamuotonsa samalla kun on koko ajan kehitetty kulloiseenkin ajankohtaan soveltuvia aktiviteetteja. Nuorten kasvun monipuolinen tukeminen on aina ollut 4H-järjestön kovinta ydintä. Erityispiirteenä tässä nuorisotyössä on yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiuksien edistäminen sekä käden ja arjen taidot.

Arvoisat stipendiaatit, hyvät kutsuvieraat!

Stipendiaattien esittelyissä kuulemme elämäntarinoita, jotka antavat uskoa valoisaan tulevaisuuteen. Nuoret ovat osoittaneet poikkeuksellista aktiivisuutta ja monipuolisuutta 4H-harratuksessaan. Yritysideat ovat usein hyvinkin innovatiivisia. Nuorten vastuullisuus ja pitkäjänteisyys ilmenevät muun muassa sitoutuneena kerhonohjauksena tai työpalveluna. Myös toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten ansiot hakevat vertaistaan. Erityismaininnan ansaitsee nyt ensimmäistä kertaa jaettava Elämäntyö-stipendi, joka jaetaan 4H-järjestön 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Stipendi on edellyttänyt jotain ainutlaatuista työpanosta, oivallusta tai innovaatiota, joka on vienyt järjestöä merkittävästi eteenpäin.

Maa- ja metsätalousministeriön puolesta minulla on ilo onnitella teitä ansioistanne ja toivottaa mitä parhainta menestystä tulevaisuudessa.