Keskusta
05.04.2018

Pilkkidiplomatiaa ranskalaiskollegan kanssa

Maatalouspolitiikkaa voi kutsua yhdeksi eurooppalaisimmista politiikan muodoista, harvalla muulla alalla asioista päätetään näin paljon yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa.

Ranskan maatalousministeri Stéphane Travert vieraili kutsustani Suomessa pari viikkoa sitten. Eurooppalaisesta päätöksenteosta on tavattu sanoa, että saksalaiset näyttävät suuntaa talouspolitiikassa ja ranskalaiset maatalouspolitiikassa.

Hyvät henkilökohtaiset suhteet helpottavat asioiden hoitamista, siksi olikin mieluisaa, kun ranskalaiset viihtyivät Suomessa kolmen päivän ajan. Tämä oli jälleen yksi esimerkkiä siitä, miten kiinnostus Suomea kohtaan on kasvussa.

Maatalouspolitiikkaa ollaan uudistamassa EU:ssa lähivuosina. Isona periaatteena uudistuksessa on jäsenmaiden oman päätösvallan lisääminen. Mikä olikaan sen parempaa, että ranskalaiset vieraamme pääsivät tutustumaan lumihangessa ulkoileviin Antinmäen lehmiin. Ainakin nyt on kollegalle selvää, miksi jatkossakin tarvitaan Suomi-lähtöisiä tekijöitä tasaamaan eroja Keski-Euroopan maihin.

Viime syksy osoitti, että EU:lla on kasvava vaikutus metsäpolitiikassa. Siksi rehevä kuusileimikko Ponsse-ketjun käsittelyssä oli juuri oikeanlainen kohde vieraillemme. Leimikosta lähti joka toinen kuusi matkaan ja jäljelle jäi kunnon metsä. Tämä on sitä kestävää metsätalouttamme, ja tutustuminen UPM:n Kymin tehtaille täydensi biotalouden mahdollisuuksia hyvin.

Uusi avaus saatiin petopolitiikan puolelta. Suomi ei ole ainoa, jolle muun muassa sudet ovat paikoin riesa. Olen aloittanut muun muassa Ranskan ja Ruotsin ministereiden kanssa keskustelut EU:n suurpetopolitiikan uudistamisesta, jossa jäsenvaltioiden päätösvaltaa petopolitiikassa lisätään. Nyt uudistustyö on laitettu tosissaan liikkeelle.

Ranskan kollegan vierailu oli onnistunut kokonaisuus. Esillä olleet aihealueet olivat juuri niitä tulevaisuuden aloja, jotka ovat kriittisen tärkeitä koko Kaakkois-Suomen menestyksen kannalta: metsätalous, matkailu, puhdas ruoka ja vesi. Seuraavien ministerikollegoiden kutsut ovat jo työn alla. Suomen äänen kuuluminen edellyttää aktiivisuutta EU-päätöksenteossa.

Jari Leppä
Maa- ja metsätalousministeri

Kirjoitus on julkaistu Kaakkois-Suomen Maakuntalehdissä