Keskusta
17.07.2020

Monipaikkaisuutta, paikkariippumattomuutta ja laajakaistaa

Maakunnille monipaikkaisuus ja paikkariippumaton työ ovat avainasioita.

Koronakevään kokemusten vahvistamina osa ihmisistä siirtyy kokoaikaisesti etätyöhön ja osa tekee muutamia päiviä viikosta esimerkiksi mökiltään. Nämä ihmiset tuovat alueen yrityksille tuloja ja luovat uutta työtä. Kyse on merkittävästä aluetalouden kasvupotentiaalista ja elinvoimalisästä. Monipaikkaisuudessa on lisäksi kysymys ihmisten omista valinnoista, halusta asua väljemmin, lähellä omia läheisiä ja luontoa. Tämä luo myös maaseudulle elinvoimaa.

Keskeistä etätyön edistämisessä ovat toimivat tietoliikenneyhteydet ja etätyöhön liittyvien palveluiden konseptointi. Tämä tarkoittaa vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien kehittämistä. Tämän takia tarvitsemme kiinteiden yhteyksien edistämistä sekä mobiiliverkon tukiasemien kuiduttamista.

Nyt on aika rakentaa valokuidut ja mobiiliverkot kaikkien saataville. Nämä hankkeet ovat erinomaisia talouden kohentamiseksi, onhan elvytys- ja muita talouden uudelleenrakentamis varoja käytössä.

Kasvupotentiaalia on etätyötä tukevien, erilaisten kustannustehokkaiden yhteisöllisten työtilojen tarjoamisessa ympäri maakunnan. Osittain etätyötä voidaan tehdä vapaa-ajanasunnoilla, mutta rinnalle tarvitaan toimivia palveluita, kuten tulostus- tai videoneuvottelu mahdollisuuksia sekä hyvää työergonomiaa.

Monipaikkaisuuden edistämiseksi tarvitaan byrokratian purkamista kuntien sekä valtion toimesta. Rakentamiseen ja asumiseen liittyviä normeja ja lainsäädäntöä on sujuvoitettava edelleen. Kyse on kuntien toimintakäytännöistä. Kun kuntien rakennusjärjestykset tai voimassa oleva lainsäädäntö on ketterää, tästä hyötyy jokainen. Esimerkkinä se, että kuntien tekniset toimet tekevät yhteistyötä ja pystyvät mahdollisimman kattavasti käsittelemään rakennus- ja toimenpidelupia myös kesäaikaan.

Maaseudulle rakentaminen tarvitsee kannusteita, koska ei ole vaaraa, että sinne rakennettaisiin liikaa. Tavoite pitää olla käänteinen kakkosasuminen, ykkösasunto maakunnassa ja kakkosasunto pääkaupunkiseudulla.

Meneillään oleva kesä on kotimaan matkailutoimijoille valtava mahdollisuus. Kehitetään yhdessä palvelukonseptit niin, että tulevina vuosina maakuntien yksi tärkeimpiä elinvoiman edistäjiä on monipaikkaisuus ja kehittyvimpiä elinkeinoja on kestävä, monipuolinen matkailu.

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri (kesk)