Keskusta
04.08.2020

Monipaikkaisuudesta ja etätyöstä uutta kasvua

Mennyt kevät ja kesä on muuttanut työkulttuureita ja työn tekemisen paikkoja. Ylen torstaina 30.7. uutisoiman taloustutkimuksella teetetyn tutkimuksen mukaan 56 % vastaajista aikoo tehdä jatkossa etätyötä enemmän kuin ennen maaliskuussa alkanutta koronapoikkeusaikaa. Koronakevään kokemusten vahvistamina osa siirtyy kokopäiväisesti etätyöhön. Osa tekee taas muutamia päiviä työviikostaan esimerkiksi mökiltään, jolloin voidaan puhua osa-aikaisesta etätyöstä.

Nämä muutamia päiviä työviikostaan mökiltään työskentelevät ihmiset luovat uusia työpaikkoja sekä tuovat alueen yrityksille tuloja. Jokainen etätyön kautta mahdollistettu pitkä viikonloppu vapaa-ajan asunnolla pidentää kesäsesonkia ja mahdollistaa matkailusta ja kausiväestöstä eläville maaseutuyrityksille lisää tuloja, millä on suora vaikutus aluetalouteen.

Monipaikkaisuus ja etätyö vaativat myös panostuksia vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien parantamiseen. Osalle valokuidun vetäminen on jo tehty tai se on markkinaehtoisesti mahdollista ja kannattavaa. Kuitenkaan valokuituverkoille ei ole markkinaehtoisesti asiakaspotentiaalia tarpeeksi ihan joka paikassa. Valokuituyhteyksien rinnalla tarvitaan myös esimerkiksi mobiiliyhteyksien parantamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi mobiilitukiasemien kuiduttamista.

Samalla kun rakennamme yhteydet kaikkien saataville, teemme myös elvytystyötä ja kohennamme talouttamme. Tässä työssä esimerkiksi EU:n budjettiratkaisun varoista on osa tarpeen laittaa laajakaistayhteyksien parantamiseen. Tällä mahdollistetaan elämisen ja yrittämisen edellytyksiä maaseudulla.

Monipaikkaisuudessa on lisäksi kyse ihmisten omista valinnoista: halusta asua väljemmin, lähempänä luontoa tai lähempänä omia sukulaisiaan. Usein maaseutupitäjissä haaste ennen kaikkea nuorille pariskunnille on se, että vain toiselle löytyy paikkakunnalta työtä. Olisiko etätyössä vastaus myös muuttoliikkeen kääntämiseen ja perheiden arjen helpottamiseen. Toiselle työ löytyisi kotipaikkakunnalta ja toinen pystyisi tekemään etäyhteyksin työtä muualle päin Suomea tai kansainvälisesti.

Yhtä lailla tärkeää on sujuvoittaa maaseudulle rakentamista ja purkaa rakentamiseen liittyvää byrokratiaa. Maaseudulle rakentaminen tarvitsee myös kannusteita. Monipaikkaisuus mahdollistaa kehityksen, jossa ihmisillä voisi olla kakkosasunto kaupungissa ja varsinainen ykkösasunto maaseudulla. Esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksen tulee hoitua kunnassa ripeästi. Monipaikkaisuus mahdollistaisi monelle siis arjen sujuvuutta sekä mielekkyyttä ja samalla luodaan maaseudulle elinvoimaa. Edelleen jatkaisin myös työtä monikuntalaisuuden mahdollistamiseksi, mikä tarkoittaa vaikutusmahdollisuuksien, verorahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän uudelleenarviointia.

Suomessa keskustellaan parhaillaan varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen toiseen aaltoon. Maailmalla tautitapaukset lisääntyvät ja ensimmäisestä aallostakaan ei ole vielä selvitty. Mennyt kevät ja kesä ovat näyttäneet meidän hajautetun yhteiskuntamme vahvuuden. Pidetään siis huolta työskentely- ja elinolosuhteistamme tasapainoisesti niin maaseudulla kuin kaupungeissa ympäri Suomen.

Jari Leppä

Maa- ja metsätalousministeri (kesk.)

Kirjoitus on julkaistu Itä-Häme lehdessä.