Keskusta
02.10.2018

Ministerin puhe Ruokaprovinssissa

Ministeri Jari Lepän puhe Ruokaprovinssi-tilaisuuteen

Hyvä kuulijat,

Etelä-Pohjanmaa on vahvaa maatalousaluetta. Avarasta maisemasta löytyy tehokasta kotieläintuotantoa ja hyvien satotasojen ansiosta viljaa koko Suomen tarpeisiin.
Suomen Ruokaprovinssissa pelloilta korjattu sato myös jalostuu tehokkaasti maito- ja lihatuotteiksi.
Perinteiset arvot ovat tärkeitä, mutta edistyksellisyydestä kertoo juuri modernin ja menestyksekkään alkutuotannon jatkuva kehittäminen. Tämä vaatii uutta teknologiaa ja osaamista, tulevaisuuden osaajien kouluttamista. Tämä kaikki on teillä täyttä arkipäivää.
Töitä on tehty paljon ja periksi antamattomuudella on saatu aikaan merkittävä alkutuotannon keskittymä, jossa monta sektoria toimii tiiviissä yhteistyössä. Voi sanoa, että tämä on se suunta, johon Suomenkin maatalous kipuillen kehittyy.

Kestävän ruuantuotannon tulevaisuuden varmistaminen on vahvasti myös hallituksen agendalla:

Syyskuussa annettiin eduskunnalle hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi. Laki ja siihen kirjattu elintarvikemarkkinavaltuutetun virka ovat keinoja, joilla pyrimme vaikuttamaan elintarvikeketjussa havaittuihin epäreiluihin kauppatapoihin.

Tukea kansalliselle työlle saimme eilen myös EU-parlamentin maatalouskomitealta, joka antoi tukensa epäreilujen kauppatapojen vastaisille toimenpiteille. Asia etenee siis myös EU-tasolla ja hyvä niin.
Kilpailulainsäädäntö, elintarvikemarkkinalaki, omavalvonta ja kauppatapalautakunta muodostavat meillä Suomessa hyvän kokonaisuuden, jolla ei-toivotut lieveilmiöt karsitaan myös kaupan alalta.

Kesällä käynnistimme selvityksen, jolla haetaan konkreettisia ratkaisuja maatalouden yrittäjätulon parantamiseksi 500 miljoonalla eurolla, jotta voimme turvata kestävän ruuantuotannon jatkumisen. Työhön on osallistunut jo lähemmäs 4000 henkilöä verkkoaivoriihen kautta ja työpajoissa. Selvityshenkilö Karhisen työn tuloksista kuulemme vielä tulevan vuoden alussa.

Myös hallinnon tehokkuudesta on pidettävä huolta. Uusi Ruokavirasto aloittaa Antti-Jussi Oikarisen johdolla tulevan vuoden alussa. Erinomaisen sujuvasti edennyt hanke yhdistää kahden tärkeän viraston Eviran ja Mavin sekä Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskuksen osaamisen ja voimavarat. Tällä uudistuksella saamme maatalous- ja elintarvikealan hallintoon selkeän vastuunjaon ja vahvistamme toimialan tehokkaan digitalisoitumisen edellytykset. Uudistus antaa myös tilaisuuden uusien toimintatapojen ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Monipaikkaisesti toimivan viraston päätoimipaikka on vahvan ruokamaakunnan ytimessä Seinäjoella.

Kotimainen ruoka on ollut kuluneen vuoden aikana vahvasti esillä ja on ollut ilo nähdä, kuinka laajasti myös kotimaisille kuluttajille on viime aikoina kerrottu suomalaisen ruuan vahvuuksista. Kansainvälisessä vertailussa meillä tuotetaan aivan poikkeuksellisen puhdasta ja turvallista ruokaa ja se ruoka ansaitsee arvostusta, myös arvoisensa hinnan. Vastuullisia valintoja odotamme myös julkisten ruokapalvelujen tuottajilta.

On todella arvokasta, että kaupan ja ravintola-alalla on jo lisääntyvissä määrin toimijoita, jotka tuovat alkuperän ylpeydellä esiin ja tekevät avoimuudellaan valinnan helpoksi asiakkailleenkin.

Täällä Helsingin sydämessä herkutellessa meidän on hyvä muistaa, että kiitos hyvästä ruuasta kuuluu antibiootittomaan ja vastuulliseen tuotantoon sitoutuneille suomalaisille tuottajille ja toisaalta elintarvikealan yrityksille, joiden rohkeus luoda vanhasta uutta ja panostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin varmistavat, että premium-luokan raaka-aineista saadaan premium-luokan lisäarvotuotteita myös vientiin.

Tällä hallituskaudella olemme panostaneet vahvasti uusien markkinoiden avaamiseen muun muassa Japanissa, Koreassa ja Etelä-Afrikassa. Viennin avaaminen on pitkäjänteistä työtä, pikavoittoja ei ole luvassa ja tämän työn jatkuvuuteen olemme sitoutuneet.

Uusien markkinoiden avaaminen on merkittävä saavutus ja vaatii työtä niin viranomaisilta kuin yrityksiltäkin. Meidän on myös pystyttävä luottamaan siihen, että elintarvikealallamme on, mitä viedä ja tässä yhteistyö ratkaisee. Antibiootittomille ja vastuullisesti tuotetuille on tilausta laatutietoisilla markkinoilla myös jatkossa.

Tässä yhteydessä katse kääntyy syystäkin Ruokaprovinssiin. Alueenne menestystarinat Atria, Valio, Altian Koskenkorvan tehdas ja rehuteollisuus tekevät Etelä-Pohjanmaata tunnetuksi ja näyttävät suuntaa muillekin. Kaikki ovat merkittäviä työllistäjiä ja teollisuuden menestyksen takana ovat osaavat viljelijät. Teillä on myös ihailtavan vahvaa lähiruokayrittäjyyttä ja rohkeita pieniä toimijoita, tervettä ylpeyttä omista juurista ja osaamisesta. Tästä syntyy vahva perusta Ruokaprovinssille.