Keskusta
01.06.2018

Ministeri Leppä komission ehdotuksista: Pohjoiset olosuhteet otettu ehdotuksessa osittain huomioon, mutta leikkauksia ei voi hyväksyä

Tiedote 1.6.2018

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää EU-komission tänään julkaisemaa ehdotusta yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta mahdottomana hyväksyä tukien osalta. Tämän takia Suomi on jo käynnistänyt yhteistyön useiden EU-maiden kanssa leikkausten torjumiseksi. Leppä on kuitenkin tyytyväinen komission näkemykseen pohjoisten olosuhteiden huomioon ottamisesta. Tämä turvaa viljelyn jatkumisen pohjoisilla alueilla kuten Suomessa.

Komissio on julkaissut tänään ehdotuksensa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeisiksi EU-asetuksiksi tulevalle kaudelle. Näillä asetuksilla tullaan määrittelemään se, millaista yhteinen maatalouspolitiikka EU:ssa on vuosina 2021-2027. Jäsenmaita edustava neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät asetusten lopullisesta sisällöstä yhdessä komission kanssa. Käsittely- ja neuvotteluprosessi kestää todennäköisesti pitkään, koska maatalouspolitiikan sisällöstä sopiminen edellyttää ensin ratkaisua EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä.

Komissio julkaisi tiedonannon yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta marraskuun lopulla 2017.
Keskeisenä muutoksena ehdotettiin jäsenmaille enemmän joustavuutta muokata politiikkaa ja toimenpiteitä jäsenmaiden tarpeita vastaavaksi. Maatalouspolitiikan perusperiaatteet ja rahoitus olisivat kuitenkin edelleen yhteisiä eli maatalouspolitiikkaa ei olla kansallistamassa.

”Ehdotuksen mukaan jäsenmaille tarjotaan lisää joustoa, ja tulevan kauden yhtenä ydintavoitteena on maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen. Näitä erittäin tärkeitä asioita olen tuonut komissiolle esiin toistuvasti, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa. ”Tämä työ näkyy osittain nyt julkaistuissa luonnoksissa. Paljon on vielä tehtävää, jotta komission tiedonannon lähtökohdat toteutuvat myös käytännössä.”

Asetusehdotukset sisältävät myös esityksen jäsenmaittain jaettavasta rahoituksesta maatalouden suoriin tukiin ja maaseudun kehittämiseen, vaikka rahoituskokonaisuutta ei ole vielä käsitelty eikä siitä ole neuvoteltu jäsenmaiden ja komission kesken. Suomen kannalta esitys tarkoittaisi yhteensä 420 miljoonan euron leikkausta nykykauden EU-rahoitukseen verrattuna. Tästä runsaat 80 miljoonaa euroa kohdistuisi maatalouden suoriin tukiin, ja yli 330 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisrahoitukseen.

”Vaikeassa maatalouden kannattavuustilanteessa Suomi ei hyväksy ehdotusta rahoituksen osalta. Suomalaisia maatiloja koettelevat edelleen Venäjän markkinan sulkeutuminen sekä edellisen satokauden mittavat tappiot. Komission esittämä maaseuturahoituksen merkittävä leikkaus on myös vastoin maatalouspolitiikan kunnianhimoisia tavoitteita. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, maaseudun kehittäminen ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen kärsivät, mikäli ehdotetut leikkaukset toteutuvat. ”, Leppä sanoo

Suomi osallistui eilen 31.5. ministeri Leppää sijaistaneen valtiosihteeri Jari Partasen johdolla kokoukseen Madridissa, jossa Suomi yhdessä mm. Ranskan, Espanjan ja Irlannin kanssa päättivät aloittaa yhteistyön leikkausten torjumiseksi. Ministeri Leppä jatkaa vaikuttamistyötä tulevana maanantaina maatalousneuvoston epävirallisessa kokouksessa Bulgariassa.

Ristiriita vaatimuksissa
ja rahoituksessa

Viljelijätukiin ehdotetut uudet ympäristövaatimukset voivat tuoda lisävelvoitteita maatalouden viljelykäytäntöihin nykyiseen verrattuna.

”Rahoituksen ja vaatimusten pitää olla tasapainossa, siksi suhtaudun suurella varauksella komission ehdotukseen lisävaatimuksista, jos käytännön toimenpiteisiin käytettävissä oleva rahoitus samalla pienenee. Lisäksi ympäristötoimenpiteiden osalta pohjoiset erityispiirteemme pitää ottaa huomioon, ministeri Leppä painottaa.

Tuoreet asetusluonnokset sisältävät myös myönteisiä asioita pohjoisen maatalouden kannalta. Pohjoisten olosuhteiden huomioon ottaminen luonnonhaittakorvauksella ja tuotannon säilymistä Suomessa varmistavat tuotantoon sidotut tuet sisältyvät ehdotuksiin.

”Näiltä osin olen tyytyväinen ehdotukseen, koska tällä tunnustetaan jatkuvasti esillä pitämämme kiistaton tarve tukea luonnonolosuhteiltaan heikompia alueita. On selvä asia, että yhteisillä markkinoilla tarvitaan tasoitusta korkeiden tuotantokustannusten alueille laadukkaan ja kuluttajien laajasti arvostaman tuotannon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi, ministeri Leppä toteaa.

Komission lainsäädäntöehdotusten käsittely alkaa neuvostossa ja Euroopan parlamentissa heti kesällä. Uusi lainsäädäntö tulisi olla valmiina hyvissä ajoin ennen seuraavaa kautta, joka alkaa 2021 alussa. Rahoituskehyksistä, joissa päätetään käytettävissä olevasta EU:n yhteisestä rahoituksesta, tulee olla päätös ennen nyt ehdotettujen lainsäädäntöehdotusten hyväksymistä.

Lainsäädäntöehdotukset ovat luettavissa komission sivuilla.

https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_en
(Vain englanniksi tässä vaiheessa)

Lisätietoja:
Ministerin erityisavustaja Risto Lahti, +358 50 565 0424
Maatalousneuvos Kari Valonen, +358 295 162 269
etunimi.sukunimi@mmm.fi