Keskusta
11.05.2022

Metsäteollisuus tarjoaa vastauksen moneen haasteeseen

Metsät ovat olleet maamme vaurauden lähde ja metsäteollisuus maamme talouden veturi. Elämme puusta tänäkin päivänä. Suomen merkittävimmät vientituotteet olivat vuonna 2021 paperi ja kartonki metsäteollisuuden viennin kokonaisarvon noustessa yli 14 miljardiin euroon.

 Meillä Euroopan metsäisimmässä maassa on metsiä ja niiden käyttöä aina osattu katsoa ratkaisuna ongelmaan, ei itse ongelmana. Metsiämme on hoidettu hyvin, niin että taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys on otettu huomioon. Maamme metsävarat ovatkin vuosikymmenten kuluessa koko ajan kasvaneet. Lisäksi meille on kertynyt runsaasti ainutkertaista metsätalouden ja -teollisuuden huippuosaamista.

 Tätä taustaa vasten on täysin käsittämätöntä, että EU-komissio on viime vuosina nostanut esiin ankaria vaatimuksia kaavamaisesta prosenttisuojelusta ja metsänhoitokeinojen rajoittamisesta. Kansalliseen metsäpolitiikkaan puuttuminen on yksiselitteisesti väärin. Se on vastoin unionin perussopimuksia ja jättää kokonaan huomioimatta kansalliset erityispiirteet.

Komission esittämä kieltojen ja rajoitusten malli ei ole oikea tie hiilineutraaliin ja fossiilivapaaseen tulevaisuuteen. Metsät ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö sen sijaan ovat todellinen ratkaisu ilmasto- ja ympäristöongelmiin. Metsäteollisuuden osaaminen ja biotalouden innovaatiot ovat keskeisin osa tätä ratkaisua.

 Puuta ja siihen pohjaavien materiaalien käyttöä lisäämällä pystymme korvaamaan fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Ensinnäkin rakentamalla puusta rakennamme samalla hiilivarastoja ja pienennämme maaperän louhinnan tarvetta. Muoviset pakkausmateriaalit ovat korvattavissa täysin biohajoavilla vaihtoehdoilla. Sellupohjaisilla materiaaleilla pystymme korvaamaan muun muassa vaatteissa käytettäviä keinokuituja. Sellu taipuu jopa akuissa käytettäväksi materiaaliksi ja elektroniikkakomponenteiksi.

 Metsien ja puun kestävän käytön lisääminen on suorastaan välttämätöntä. Ilman sitä emme pääse koskaan irti nykyisestä fossiilitaloudesta. Meille Suomessa tähän sisältyy lisäksi valtava taloudellinen mahdollisuus. Metsäsektori luo työtä ja hyvinvointia aidosti koko Suomeen.  Meidän onkin pidettävä huoli siitä, että harjoitettu politiikka tukee jatkossakin koko metsäsektorin kasvua ja kehitystä. Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa metsäteollisuuden maailmanlaajuisten markkinoiden on arvioitu kasvavan noin 200 miljardilla eurolla. Tässä kasvussa meidän täytyy olla mukana ja ottaa siitä osamme.

Kymenlaakson kauppakamarin lehti 11.5.2022