Keskusta
01.10.2016

Markkinoiden ja hallinnon toimittava niin, että suomalaisella ruuantuotannolla on menestymisen edellytykset

SM kyntökilpailuissa Kärkölässä
Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Jari Leppä:

Markkinoiden ja hallinnon toimittava niin, että suomalaisella ruuantuotannolla on menestymisen edellytykset


Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on edistää kilpailua ja huolehtia kuluttajien oikeusturvasta. Hankintalain uudistuksen yhteydessä kilpailu- ja kuluttajavirastolle tulee uusia merkittävä tehtävä lain valvojana.

Viraston toiminnat ovat väistämättä osin ristiriidassa keskenään. On syytä pohtia, olisiko tarpeen eriyttää kilpailu- ja kuluttaja-asiat selkeämmin eri toimijoille?

Meidän on erityinen tarve pohtia, minkälainen on maaseudun ja maatalouden tulevaisuus ja minkälaisen maaseudun me haluamme. Tällaista pidemmän ajan pohdintaa ei juurikaan tällä hetkellä tehdä, koska kaikkien aika menee kriisien hoitoon. Meitä haastaa ilmastonmuutos, ruokailutottumusten muutos, ikärakenne, rakennemuutokset ja kaupungistuminen. Tätä tulevaisuustyötä täytyy kaikkien tahojen tehdä.

– Valitettavasti entistä harvemmalla suomalaisella on enää suoraa kosketuspintaa elävään maaseutuun ja maatalouteen. Ympäristö ja eläinsuojeluasioista keskusteltaessa tämä tulee erityisen selkeästi esiin, toteaa Jari Leppä Kärkölässä.

– Koulutuksessa, opettajien koulutus mukaan lukien, huolehditaan oikean ja riittävän tiedon saamisesta sekä maaseudun monipuolisuudesta, sen mahdollisuuksista ja maatalouden merkityksestä koko kansantaloudelle ja jokaiselle suomalaiselle.

Sipilän hallitus on määrätietoisesti tehnyt työtä suomalaisen maaseudun ja maatalouden tilanteen kohentamiseksi. Tämän vaalikauden aikana liikenteeseen ja väylien kunnossapitoon hallitus on myöntänyt lähes miljardi eroa. Päätetyssä 50 M€ kriisipaketissa on useita ratkaisuja, jotka yhdessä aidosti parantavat viljelijöiden taloutta ja jaksamista. Jotta pääsemme jatkuvasta kriisipakettien kierteestä, täytyy elintarvikemarkkinoiden kautta saada kannattavan maatalouden edellyttämää nykyistä korkeampaa tuottajahintaa. Tämä on kestävän kannattavuuden edellytys.

Kotimaisen elintarviketuotannon edistämiseksi on jo tehty kaksi tärkeää linjausta. Ensinnäkin julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tulee käyttää vastuullisesti tuotettuja ruoka-aineita, jotka on tuotettu suomalaisten tuotantokriteereiden mukaisella tavalla.
Toinen merkittävä päätös on alkuperämaavaatimusten selkeyttäminen, jotta kuluttajat tietävät mistä ja minkälaista ruokaa ostavat ja että yhteisillä markkinoilla toimitaan reilusti, salailematta ja samoilla pelisäännöillä.

On myös varmistettava, että ylivertaisessa neuvotteluasemassa elintarvikeketjussa oleva kauppa ei kuittaa tätäkin kriisipakettia itselleen. Hallitus on tehnyt useita ratkaisuja, joilla on merkittävästi kohennettu kaupan toimintaedellytyksiä. Kaupalta on oikeutettua odottaa nyt niitä ratkaisuja, joita se on luvannut tehdä suomalaisen ruoan tulevaisuuden turvaamiseksi. Kaupan on hyväksyttävä teollisuuden esittämät perustellut hinnankorotukset, jotta teollisuus sitten pystyy maksamaan viljelijöille kannattavan maatalouden edellyttämää tuottajahintaa. Kysymys on reiluista kauppatavoista ja niiden aidosta noudattamisesta käytännössä, ei vain puheissa.