Keskusta
23.03.2014

Maaseudulla kansantalouden kohentamiseen miljardien eurojen mahdollisuudet

Kokoomuksen ja SDP:n hallituksella ei ole kehysriihessä varaa jättää käyttämättä maaseudulla olevaa miljardien eurojen arvoista potentiaalia, jolla pystytään kohentamaan talouttamme ja vaihto- ja kauppatasettamme.

Vihreä kasvu, eri muodoissaan, on Suomelle erittäin iso mahdollisuus. Se lähtee omista raaka-aineistamme, jalostuksesta, teknologiasta, tutkimus- ja tuotekehitystyöstä, investoinneista. Kaiken lisäksi se vastaa myös ilmastonmuutoshaasteeseen ja huoltovarmuutemme vahvistamiseen. Vihreän-talouden tuotteille on myös kasvavaa kysyntää maailmalla.

Energiapolitiikkaan tarvitaan selkeä suunnanmuutos. Viime vuonna Suomeen tuotiin nettoarvoltaan 8,5 miljardin edestä energiaa.
Hallituksen on pikaisesti sovittava toimista, jotta uusiutuvan energian, erityisesti Suomen kansantaloutta hyödyttävän metsähakkeen käyttö kivihiiltä korvaavana energiamuotona saadaan jälleen kasvu-uralle. Suomen energiapolitiikassa on nykyisen hallituksen aikana ajauduttu sekä talouden, että ilmaston kannalta kestämättömään suuntaan, kohti kivihiilenmustaa tulevaisuutta.

Samoin on muun puuraaka-aineemme hyödyntämistä laajennettava ja monipuolistettava. Metsämme ovat vajaakäytöllä.  Kestävä vuosittainen hakkumäärä on paljon suurempi, kuin mitä nyt metsistä hakataan. Metsien käyttöä ja toimivia puumarkkinoita ei saa sekoittaa ehdotetulla metsien kiinteistöverolla, vaan tämä vero on torjuttava päättäväisesti. Tarvitsemme uusia investointeja metsäalalle ja kokonaan uuden biojalostamon sellutehtaineen.

Myös ruuantuonti Suomeen on lisääntymässä. Tämä heikentää vaihtotasettamme ja vaikuttaa negatiivisesti työllisyyteen. Kotimaiselle maataloudelle, ruuantuotantomme perustalle, ei saa jatkuvasti asettaa uusia kilpailukykyä ja alan investointeja ja jatkuvuutta heikentäviä säädöksiä ja rajoitteita ja kohtuuttomia kustannusten lisäyksiä.

Suomalaisen ”Vihreän-talouden” raaka-aineentuottajia tarvitaan tulevaisuudessa entistäkin enemmän. He eivät voi toimia ja kehittää tuotantoaan, jos hallitus aina vaan jatkaa kustannusrasitusten kasaamista maaseudun mahdollisuuksien esteeksi. Jos meillä ei ole kotimaista raaka-ainetta, ei meillä myöskään ole metsä- ja elintarviketeollisuutta läheskään nykyisellä tasollaan, puhumattakaan kasvun mahdollisuuksista.

Linjanmuutos on täysin välttämätöntä tehdä nyt viimeistään kehysriihessä. Pelkät lupaukset ja biotalous-seminaarit eivät riitä mihinkään, vaan tarvitaan aitoja ja vaikuttavia tekoja, joilla maaseudun mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä.

Lisätietoja:
Jari Leppä
puh. 050 5113041