Keskusta
17.01.2022

Maakunnan palvelut ja elinvoima

Aluehallinto ja -valtuusto tuo maakunnallemme merkittävän lisävoiman, jota itse käytämme. Tällä voimalla määrittelemme eteläsavolaisille parhaiten sopivat, kattavat ja laadukkaat terveys- ja sosiaalipalvelut, kouluterveydenhuollon, perhepalvelut, ikäihmisten hoivan ja pelastustoimen. Kaiken lähtökohtana on lähipalveluiden säilyttäminen ja kehittäminen, sekä uuden teknologian ja palvelumuotojen käyttöönotto. Tämä muodostaa meille jatkossakin kahden päivystyssairaalan tarpeen. Saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä. Tavoitteena on varmistaa jokaiselle eteläsavolaiselle hänen tarvitsemansa huolenpito ja arjen turva. Mitä nopeammin pääsemme hoitoon, sitä edullisempaa se on sekä ihmiselle itselleen, että koko yhteiskunnalle.


Uusi aluehallinto on kuitenkin myös maakunnan elinvoimakysymys. Suoraan sote-palveluihin liittyvä iso taloudellinen mahdollisuus on palvella entistä enemmän ja paremmin meidän kymmenien tuhansien kesäasukkaiden hoito- ja hoivatarpeita. Se luo paljon liiketoimintamahdollisuuksia ja on varmasti myös vetovoimallemme eduksi. Eri sektorien välistä yhteistyötä tulee lisätä kaikissa muodoissa. Hyvä esimerkki siitä, mitä yhteistyö voi konkreettisimmillaan olla, on pelastustoimen ja teknologiayritysten välinen yhteistyö, josta syntyi muun muassa idea metsäpalojen sammutuskaluston integroinnista metsäkoneisiin. Tämä on jo nyt valmiina tuotteena markkinoilla.


Etelä-Savon elinvoimasta on huolehdittava kaikilla hallinnon tasoilla, myös uudessa aluehallinnossa. Maakuntien tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa, kun tahtoa on. Viime aikojen positiiviset uutiset uusista koulutuspaikoista tämän osoittavat. Uudet koulutuspaikat mahdollistavat osaamisen, innovaatioiden ja uuden teknologian muuttamiseksi euroiksi myös Etelä-Savossa ja vahvistavat yritysten mahdollisuuksia saada työntekijöitä.


Maakuntamme visio ja strategiakärjet metsä, vesi ja ruoka vastaavat erittäin osuvasti paljon laajempaan kysyntään ja tarpeeseen. Näiden varaan on hyvä rakentaa. Vielä kun muistamme pitää maakunnan voimavaroista kiinni, olipa sitten kyse osaavista nuorista tai maakunnan energiayhtiöstä, on meillä kasassa tulevaisuuden voimapaketti, joka vahvistaa yhteistä Etelä-Savoa ja sen elinvoimaa. Aluevaalit ovat palvelu- ja elinvoimavaalit!

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri, aluevaaliehdokas (kesk.)
Pertunmaa