Keskusta
08.12.2015

Maakunnan hajottajat eivät ajattele yhteistä etua

Juha Sipilän johtama hallitus on päättänyt siirtää päätöksentekoa maakuntiin ja aikaansaada aidot itsehallintoalueet eli maakunnat. Näissä linjauksissa päällimmäisenä on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Tavoitteena on turvata meille jokaiselle laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja taittaa voimakasta kustannusten kasvua. Uudistuksen painopiste on ennaltaehkäisevissä toimissa, perusterveydenhuollossa, toimivissa ja yhteen sovitetuissa tietojärjestelmissä ja toimivissa katkeamattomissa hoitoketjuissa. Myös valtion aluehallintoa (ELY:t ja AVI:t) ja alueiden kehittämistehtävien toimintatapoja uudistetaan. Tämä valmistelutyö on myös käynnissä.

Sote on puhuttanut Etelä-Savossa paljon. Ristivetoa on ollut ja reippaita irtiottoja. Nyt on kuitenkin realismin aika.

On hyvä pitää mielessä, että mikäli Etelä-Savo aikoo tulevaisuudessa vastata hallituksen esitykseen niin meidän kunta- ja maakuntapäättäjillä pitää olla näkemys kokonaisuudesta, koko maakunnan edusta. Irtiotot eivät ainakaan tue maakunnan asukkaiden, yritysten ja kasvun etuja, vaan tekevät meistä lähinnä naurunalaisia.

Maakunnan jakaantuminen sote –asiassa olisi todella huono viesti niin meille eteläsavolaisille kuin valtakunnan päätöksentekijöiden suuntaan. Miten voisimme kehittää tämän jälkeen muutenkaan maakuntaamme yhdessä? Eikä sitä jakaantumisen jälkeen kehittäisi kyllä kukaan tai mikään muukaan taho tai alue! Miksi esim. Kuopio, Lappeenranta tai Lahti olisi meidän kehittämisestämme kiinnostuneempia kuin mitä itse olemme. Maakunnan hajottajilla täytyy olla jokin muu tausta-ajatus kuin yhteinen etu mielessään.

Hallitus on päättänyt, että itsehallintoalueet ja sote -palveluiden järjestämisvastuu pohjautuvat nykyisiin maakuntiin. Tämä kannattaa kaikkien meidän muistaa. Jos näin ei olisi, pitäisi meidän aloittaa sote -valmistelut alusta ja sitä ei kukaan halua. Rajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan, sitä voidaan ja sitä pitää vahvistaa.

Anestesiaylilääkäri Heikki Laineen erinomaisessa kirjoituksessa (Länsi-Savo 25.11.) oli monia hyviä käytännön yhteistyötä tukevia näkökulmia terveydenhuollon toimivuuden ja tulevaisuuden kannalta. Laine muistutti ”Mikkelin ja Savonlinnan Keskussairaaloilla yhteisestä sairaskertomusjärjestelmästä ja yhteisestä ensihoidon tietojärjestelmästä”. Heikki Laine toteaa myös hyvin ” ettei maakunnan hajoaminen tue kummankaan sairaalan säilymistä millään matematiikalla”. Molemmissa sairaaloissa tulee säilymään päivystys ja niin kuin tälläkin hetkellä, tukeudumme myös jatkossa kaikkein vaativimmissa hoidoissa yliopistosairaaloihin.

Etelä-Savon maakunta on elinvoimainen, mutta olemme muuttotappiomaakunta. Täällä kaivataan nyt poikkeuksellisen hyvää yhteistyötä, sisäistä yhtenäisyyttä, vahvaa elinkeinojen kehittämistyötä ja investointeja. Yhtenäisinä meidän äänemme myös kuuluu huomattavasti paremmin maan hallituksessa ja eduskunnassa. Tulevaisuudessa maakuntien rooli kasvaa ja maakuntapäättäjien rooli kasvaa. Valta tuo mukanaan vastuuta. Tähän on hyvä ja tarpeen valmistautua yhteistuumin etelänsavolaisten parhaaksi.

Jari Leppä
kansanedustaja (kesk)
Pertunmaa

Kirjoitus on julkaistu Länsi-Savossa ja Itä-Savossa 8.12.2015