Keskusta
16.08.2019

Maa- ja metsätalousministeri Leppä Joutsassa: Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat ratkaisujen lähde

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) puhui perjantaina 16.8. Joutsan iloisissa metsäiltamissa metsien kestävän käytön puolesta. Lepän mielestä Suomen metsiä ei pidä nähdä pelkästään hiilivarastona, vaan myös kestävästi tuotetun uusiutuvan raaka-aineen lähteenä.

Esimerkiksi maailman ilmastopaneeli IPCC:n elokuussa julkaistu maankäyttöraportti korostaa metsien ja niiden hyvän hoidon merkitystä osana ilmastonmuutoksen torjuntaa.

– Maailmalla metsäkato on viheliäinen ongelma, joka johtuu pitkälti siitä että metsillä ei nähdä taloudellista arvoa. Kun puulle on kysyntää, metsiä hoidetaan hyvin ja metsäpinta-ala säilyy. Suomalaisten metsänomistajien työ on tästä loistava esimerkki, sillä puuta on metsissämme enemmän kuin koskaan, Leppä sanoi.

Talouselämämme ei perustu pelkkien bittien varaan. Puu on monimuotoinen raaka-aine, jolla korvataan yhä enemmän saastuttavia materiaaleja. Puu taipuu rakentamiseen, muoviksi ja tekstiiliksi ja moneksi muuksi. On hienoa, että Suomessa on vireillä useita metsäteollisuuden investointeja, Leppä arvioi.

Metsäiltamien osallistujia kiinnosti myös, miten Rinteen hallituksen metsäpolitiikka eroaa aiemmasta. Hallituksen metsäpolitiikka edustaa Lepän mukaan jatkuvuutta suhteessa Sipilän hallitukseen. Metsätalouden merkitys kansantaloudellemme tunnustetaan ohjelmassa. Tämän rinnalla hallitusohjelma korostaa ilmastotoimia ja luonnon monimuotoisuutta.

Metsien merkitys ratkaisujen lähteenä näkyy myös tänään julkaistussa valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) budjettiehdotuksessa. Budjetissa osoitetaan metsien kasvukyvyn ja terveyden vahvistamiseen sekä metsitykseen lisärahoitusta. Myös metsänomistajien omakseen ottama vapaaehtoisen suojelun Metso-ohjelma on saamassa noin 8 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Metsänomistajien näkökulmasta puumarkkinoilla on myös huolestuttavia piirteitä. Esillä on ollut kansainvälisten sertifiointijärjestelmien tuomat rajoitukset puun myyntiin.

– Kyseessä on puumarkkinaosapuolten välinen asia, mutta pidän kestämättömänä, että metsänomistajien omaisuuden arvoa mitätöidään kysymättä heiltä mitään. Pidän tärkeänä, että sertifiointijärjestelmät kunnioittavat metsänomistusta ja sovitetaan kunkin maan olosuhteisiin. Tässä vastuu on myös puun ostajilla, Leppä sanoi.