Keskusta
06.07.2018

Lisää toimia kannattavan maatalouden puolesta

Sipilän hallituskauden aikana olemme ajaneet läpi monia pitkäaikaisia maatalouspoliittisia tavoitteita: alkuperämerkintöjä on vahvistettu kaupoissa, ja ravintoloiden osalta uusi ehdotus lähti EU-komissioon. Varainsiirtovero tilan muuttamisesta osakeyhtiöksi poistettiin. Vakuutusmaksuveroa ollaan poistamassa satovahinkovakuutuksilta syksyn budjettiriihessä. Normeja on purettu. Näennäisviljelyä on laitettu kuriin. Maataloustukiin kohdistuneita leikkauksia on pystytty torjumaan talouden elpyessä.

Vuosi sitten käynnistämäni työ uuden elintarvikemarkkinalain valmistelemiseksi on edennyt suunnitellulla tavalla. Laki sisältää uuden, reiluja kauppatapoja valvovan elintarvikemarkkinavaltuutetun viran perustamisen. Hallitus antaa lopullisen esityksen laiksi syksyllä, ja valtuutetun edellyttämä rahoitus haetaan budjettiriihestä. Ensimmäistä kertaa Suomeen ollaan saamassa kiellettyjä kauppatapoja aktiivisesti valvova viranomainen, joka jo useimmista EU-maista löytyy.

Monista toimista huolimatta kannattavuus on kuitenkin edelleen heikentynyt. Viime vuonna kannattavuutta heikensivät liiat sateet ja tänä vuonna sadot kärsivät kuivuudesta. Vuodet eivät todella ole veljiä keskenään. Vastoinkäymisiin varaudutaan kyllä tiloilla silloin kun voidaan, mutta monella ei ole enää puskuria, millä varautua. Huonoja vuosia on ollut jo liikaa.

Valtion puolelta satovahinkoihin on vastattu valtiontalouden tiukkojen raamien puitteissa. Jotta maatalouden kannattavuuskehitys oikenisi, tarvitaan kuitenkin ihan uudenlaista ajattelua. Valtio voi omilla panoksillaan tukea ruokaketjun kehitystä tiettyyn suuntaan, mutta kannattavuus ei isossa kuvassa helpotu verorahoilla. Meidän on tartuttava ulkoa tulevien tekijöiden lisäksi kannattavuuskriisin juurisyihin.

Tämän johdosta päätimme yhdessä pääministeri Sipilän kanssa nimittää vuorineuvos Reijo Karhisen selvittämään uusia toimenpiteitä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Kovan luokan uudistaja ja talousmies löytänee sellaisia näkökulmia, joiden avulla uusia toimia voidaan toteuttaa. Kestävä kannattavuus on löydettävissä vain toimivien, reilujen markkinoiden kautta. Tämän toteuttamiseen tarvitaan koko ruokaketjua.

Tapasimme pääministeri Sipilän kanssa Kesärannassa ruokaketjun toimijoita ennen Karhisen nimittämistä tehtävään. Siellä kaikki osapuolet tunnistivat, että kannattavuus ei voi enää laahata tällä kestämättömällä tasolla. Karhisen selvitystyön punainen lanka on, että jokainen ruokaketjun lenkki on vastuullinen kannattavuuden parantamisessa. Kyse on lopulta siitä, että meillä on jatkossakin laadukasta ja puhdasta kotimaista ruokaa. Odotan mielenkiinnolla, millaisia esityksiä eri toimijoilta saadaan.

Jari Leppä
Maa- ja metsätalousministeri (kesk)
Maanviljelijä

Kolumni on julkaistu Itä-Häme lehdessä