Keskusta
19.05.2016

Kosonen ja Leppä: Neuvottelut sairaaloiden työnjaosta käyntiin

Tiedote 19.5.2016

Kosonen ja Leppä: Neuvottelut sairaaloiden työnjaosta käyntiin

Keskustan eteläsavolaiset kansanedustajat Hanna Kosonen ja Jari Leppä kannustavat Mikkeliä, Savonlinnaa ja Kuopiota aloittamaan pikaisesti neuvottelut erikoissairaanhoidon ja päivystyksen työnjaosta.

Kansanedustajat ovat tyytyväisiä myös sosiaali- ja terveysministeriön päivystyslinjauksessa synnytysten jatkumiseen Mikkelissä erikoisluvalla. Sekä Mikkelissä että Savonlinnassa järjestetään jatkossakin ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys, joka sisältää tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen sekä tarpeen mukaisen suun terveydenhuollon päivystyksen.

– Suuntaus on oikea, että perusterveydenhuoltoa ja lähipalveluita parannetaan. Kun terveyskeskuksiin pääsee nykyistä useammin myös iltaisin ja viikonloppuisin, on perusteltua, että erikoissairaanhoidon vaativia toimenpiteitä voidaan hallitusti keskittää. Silloin saadaan kustannuksia alas ja pystytään turvaamaan riittävä osaaminen harvinaisemmissa operaatioissa. Erinomaista on myös se, että vuosien odottelu loppuu ja kolmikantaneuvottelut voivat Mikkelin, Kuopion ja Savonlinnan kesken alkaa, sanoo Kosonen.

– Tätä linjausta on pohjustettu erinomaisella tavalla Etelä-Savon ESSOTE -hankkeen valmistelulla. Nyt siihen on luontevaa liittää koko maakunta. Näin varmistetaan paras mahdollinen palvelutaso koko maakunnan alueella jokaiselle eteläsavolaiselle ja saadaan luotua hyvä työnjako sairaaloiden välillä, Leppä toteaa.

Lisätiedot:
Hanna Kosonen, p. 040 717 1114
Jari Leppä, p. 050 511 3041