Keskusta
31.03.2020

Koko Suomi hillitsee nyt koronaviruksen leviämistä

Suomalaisten arki on mennyt lyhyessä ajassa uusiksi. Tapahtumat peruttu, lapset etäkoulussa, ikäihmiset karanteenia vastaavissa oloissa. Kaikki toimet on tehty ihmisten suojelemiseksi ja maailmanlaajuisen korona-pandemian rajoittamiseksi.

Kyse on asioiden laittamisesta arvojärjestykseen. Yhteinen etu ja oikeus elämään ja terveyteen menee nyt oman edun edelle.

Haluamme, että Suomessa terveydenhuolto ei ylikuormitu, vaan pystymme epidemian edetessäkin tarjoamaan hoitoa jokaiselle sitä tarvitsevalle. Tauti tarttuu ihmiseltä ihmiselle. Jokaisen suomalaisen toiminnalla on nyt merkitystä. Jokaisen on välttämätöntä ottaa vastuu toinen toisistaan.

Vastuu kriisin johtamisesta on meillä päättäjillä. Eri alojen ammattilaiset tekevät kukin osansa yhteisen hyvän eteen.

Kouluissa on siirrytty pääosin etäopetukseen, terveydenhuollossa varauduttu hoidontarpeen kasvuun ja monilla työpaikoilla siirrytty etätyöhön. Kodista on tullut vahvemmin elämiemme keskipiste.

Koronakriisi on osoittanut, että suomalaisessa yhteiskunnassa on monia vahvuuksia. Valtaosa kuluttamastamme ruoasta tuotetaan Suomessa. Korkean omavaraisuusasteen ansiosta huoltovarmuutemme toimii. Kotimaisen maatalouden arvon on ymmärtänyt moni sellainenkin, joka aiemmin viis veisasi asiasta.

On turvallista tietää, että maailman myrskyissä emme ole tuontiruoan varassa. Myös hajautettu yhteiskuntamalli on osoittanut arvonsa. Epidemiassa on tärkeää, että emme ole kaikki pakkautuneina pienelle alueelle, emmekä sairasta yhtä aikaa, vaan voimme pitää etäisyyttä toisiimme.

Vaikka rajoittamistoimet ovat nyt välttämättömiä, tiedämme, että niillä on kauaskantoiset vaikutukset inhimillisesti ja taloudellisesti. Siksi hallitus on lähtenyt nopealla aikataululla tukemaan suomalaisia yrityksiä, yrittäjiä ja työntekijöitä.

Haluamme varmistaa, että terveet yritykset eivät tämän täysin poikkeuksellisen tilanteen takia joudu konkurssiin eikä Suomeen synny massatyöttömyyttä. Varmistamme myös, että yrittäjät eivät nyt jää tyhjän päälle ulottamalla työttömyysturvan väliaikaisesti yrittäjille. Lisää toimia suunnitellaan koko ajan.

Kun fyysistä etäisyyttä täytyy lisätä, henkistä läheisyyttä tarvitaan entistä kipeämmin. Nyt on aika yhteisöllisyydelle ja toisistamme välittämiselle. Tässäkin asiassa jokainen meistä voi vaikuttaa ja tästä meillä on pitkät perinteet Savossa.

Kiitos teille kaikille, jotka jo olette olleet tarjoamassa apua esimerkiksi ikäihmisten kauppa-asioissa. Pienet teot ovat niitä oikeasti isoja tekoja, joita me tarvitsemme tänään enemmän kuin pitkään aikaan. Tuleeko sinulle mieleen joku ihminen, joka saattaa kokea yksinäisyyttä? Entä jos kilauttaisit hänelle?  

Hanna Kosonen

Tiede- ja kulttuuriministeri (kesk.)

Jari Leppä

Maa- ja metsätalousministeri (kesk.)