Keskusta
23.10.2020

Keskustan Leppä ja Kosonen: VT5 Hurus-Hietaselle rahoitus vuoden 2020 seitsemännestä lisätalousarviosta

Hallitus on neuvotellut tänään vuoden 2020 seitsemännestä lisätalousarvioesityksestä. Keskustan eteläsavolaiset maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja kansanedustaja Hanna Kosonen ovat erittäin tyytyväisiä hallituksen esitykseen. Osana neuvottelua on saavutettu sopu tieinvestointi VT5 Hurus-Hietanen -tieosuuden kehittämisestä. Hallitus ehdottaa hankkeelle 7 miljoonan euron valtuutta ja 400 000 euron määrärahaa.

Väli Hurus–Hietanen rakennetaan jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi, keskikaiteellisen osuuden pituus on 6,8 km. Hankkeessa myös järjestellään yksityisteitä ja rakennetaan riista-aitoja sekä melusuojausta. Hankkeen valmistuessa tien nopeusrajoitus voidaan säilyttää 100 km/h:ssa myös talvikaudella.

  • Elinkeinoelämälle ja koko maan tasapuoliselle kehittämiselle toimivat liikenneyhteydet ovat erittäin tärkeitä. VT5 Hurus-Hietanen välin liikennemäärä on tällä hetkellä 8000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja kesäviikonloppuisin yli kaksinkertainen. Hankkeella vastataan ennen kaikkea maakuntamme elinkeinoelämän tarpeisiin, Leppä ja Kosonen toteavat.

Hanketta on edistetty yhteistyössä Etelä-Savon eri edunvalvojien kesken. Kosonen ja Leppä kiittelevät alueen toimijoita, kuten Etelä-Savon maakuntaliittoa, Mikkelin kaupunkia sekä Etelä-Savon elinkeinoelämän eri järjestöjä aktiivisesta yhteistyöstä hankkeen edistämiseksi.

  • Työ Etelä-Savon kehittämiseksi ja elinkeinoelämän tukemiseksi jatkuu. Haluamme kiittää yhteistyöstä maan hallituksen sisällä ennen kaikkea ministeri Vanhasta sekä ministeri Harakkaa, Leppä ja Kosonen toteavat.

Hallituksen vuoden 2020 seitsemäs lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle torstaina 29.10.2020.

Lisätiedot tiehankkeesta: https://vayla.fi/etela-savossa-suunnitteilla/vt-5-hurus-hietanen