Keskusta
18.11.2016

Keskustan Jarva, Leppä ja Lohi: Sähkönsiirtohinnat saatava hallintaan

Keskustan kansanedustajat Marisanna Jarva, Jari Leppä ja Markus Lohi ovat jättäneet hallitukselle toimenpidealoitteen sähkömarkkinalain muuttamisesta. Keskustakolmikko vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotta sähkönjakeluyhtiöiden hinnoittelu ja tuotto kohtuullistetaan, sähkönsiirtohintojen jatkuva nousu estetään ja eri alueiden asukkaat asetetaan tasa-arvoisempaan asemaan.

– Sähkönsiirron suhteen kansalaiset ovat riippuvaisia oman alueensa monopoliyhtiöistä. Koska kuluttajalla ei ole valinnanvaraa, on lainsäädännön tehtävänä suojella kuluttajaa suhteessa monopoliasemassa oleviin yhtiöihin. Tämä ei tällä hetkellä toteudu riittävästi. Keskusta vastusti aikoinaan sähköverkkoyhtiöiden yksityistämistä, jonka seurauksiin on nyt puututtava, Jarva linjaa.

Sähkömarkkinalaissa määritellään verkonhaltijalle tiettyjä laatuvaatimuksia, joiden saavuttamiseksi yhtiöt joutuvat jatkuvan investointipaineen alle ja kustannukset siirtyvät siirtohintoihin. Varsinkin lumisilla ja harvaan asutuilla seuduilla kustannukset ovat kuluttajalle kohtuuttomia. Myös yhtiöille laissa sallittu tuottoprosentti on Lohen mielestä kyseenalainen.

– Laki ajaa siirtoyhtiöitä maakaapelointiin ennakoivien, edullisempien ja elinkaarta jatkavien kunnossapitotöiden sijaan. Kun investoinneille lisäksi sallitaan suhteellisen korkea tuottoprosentti, on toiminta toki loogista mutta erittäin kyseenalaista monopoliyhtiölle, vaikka tapahtuukin lain puitteissa ja energiamarkkinaviraston valvonnassa, Lohi toteaa.

Lepän mielestä huolestuttavaa on myös kehitys, jossa sähköverkkoyhtiöt siirtävät suuren osan kustannuksista perusmaksuihin, joihin kuluttajalla ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa.

– Energiavirastolla ei ole tällä hetkellä määräysvaltaa yksittäisten tariffien osalta, joten monet yhtiöt ovat siirtäneet kustannukset perusmaksuihin. Kehitys koko alalla näyttää etenevän tähän suuntaan, joka ei ole toivottava kuluttajan kannalta. Asia vaatii muutosta, Leppä linjaa.