Keskusta
08.07.2019

Keskustalla on biotalouden edistämisessä pitkä perinne

Loimu ry:n toiminnanjohtaja Mikko Salo kyseli mielipidekirjoituksessaan (HS 1.7) Keskustan kantaa biotalousstrategiaan.

Keskustalla on biotalouden edistämisessä pitkä perinne. Keskustan tavoiteohjelmassa 2010-luvulle on jo kirjoitettuna luonnonvarojen ja biotalouden korostuva merkitys kuluvalle vuosikymmenelle. Nykyinenkin periaateohjelmamme kantaa nimeä Tasapainossa eteenpäin, joka korostaa myös luonnon kannalta kestävää elämäntapaa.

Metsäsektori on edelleen biotaloutemme kulmakivi. Bio- ja puupohjaiset tuotteet, tekstiilit, puurakentaminen, muoveja korvaavat materiaalit ja kemikaalit ovatkin viime vuosina kehittyneet paljon. Myös monien aiemmin jätteinä pidettyjen materiaalien arvo on noussut, koska niiden hyödyntämisessä raaka-aineena on edistytty.

Sipilän hallituskaudella biotaloudessa mentiin eteenpäin isoin harppauksin. Ministeriöt kehittivät yhteistyössä biotaloutta koskevaa lainsäädäntöä samalla, kun alan investointeihin ja tutkimukseen panostettiin. Kiertotaloutta edistettiin kärkihankkeella ja kokeiluja rahoitettiin yhteensä toistasataa. Osana sinisen biotalouden kehittämistä rahoitettiin erilaisia vettä ja energiaa säästäviä tutkimuksia ja hankkeita kuten ravinteiden ja energian hyödyntämistä.

Työpaikkoja on syntynyt niin cleantech-yritysten kasvun, kestävän luonnonvarojen käytön lisäämisen, maaseudun monialaisen yrittäjyyden kuin tehokkaan kiertotaloudenkin myötä – ympäristön suojelusta tinkimättä.

Kestävä ilmasto- ja energiapolitiikka on myös nykyisen hallitusohjelman keskiössä ja tulemme jatkamaan bio- ja kiertotalouden kehittämistä työllisyystavoitetta samalla edistäen.

Katri Kulmuni
elinkeinoministeri (kesk)

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri (kesk)

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa