Keskusta
29.06.2019

Kansalaisjärjestöjen tärkeälle työlle enemmän tukea

Koirakiven Nuorisoseuran 100.v juhla 29.6.2019

Maa- ja metsätalousministeri
Koirakiven Nuorisoseuran pj
Jari Leppä

Kansalaisjärjestöjen tärkeälle työlle enemmän tukea

Nuorisoseuraliike syntyi reilu satavuotta sitten ihmisten halusta oppia uutta, sivistyä ja kehittää suomalaista yhteiskuntaa. Nuorisoseuraliike on vaikuttanut voimakkaasti mm. lukutaidon kehittymiseen ja kirjastojen perustamiseen.

Nuorisoseuraliike levisi nopeasti, jo 1910 -luvulla mukana toiminnassa oli yli 50.000 jäsentä ja toiminta laajeni pian koko maan kattavaksi kansanliikkeeksi. Tänään, sata vuotta myöhemmin, tehtävä on sama, mutta toiminnan muodot ja tarttumispinnat ovat muuttuneet historian aikana. Nuorisoseura ja aktiiviset nuorisoseuralaiset ovat olleet vaikuttamassa pitäjien, maakuntien sekä valtakunnan sivistyksen ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja sitä kautta koko yhteiskunnan rakentamiseen ja Suomen nostamiseen yhdeksi maailman kehittyneimmäksi ja tasa-arvoisimmaksi kansakunnaksi.

– Nuorisoseurat ovat monessa kylässä ja taajamassa tärkeitä toimijoita, jotka mm. ylläpitävät kokoontumispaikkaa, nuorisoseurantaloa. Nuorisoseura antaa tilaa ihmisen kasvulle, tarjoaa monipuolisia valmiuksia elämän varrelle, pysähtymiselle, omien kykyjen ja taitojen sekä luovuuden esiin nostamiselle. Yhteisöllisyyttä ja ihmisen keskinäistä ymmärrystä unohtamatta. Myös liikunta- ja teatteriharrastukset ovat tärkeitä toiminnan muotoja, toteaa maa- ja metsätalousministeri Leppä.

– Suomen hyvinvointi on rakentunut monin osin vapaan kansalaistoiminnan kautta. Järjestötyöllä, jota tehdään lukemattomissa seuroissa ja yhdistyksissä, on mittava merkitys kansansivistyksen ja harrastusmahdollisuuksien luojana. Järjestöt tekevät paljon sellaista työtä sellaisilla alueilla, joihin yhteiskunnan rahkeet eivät riitä tai ulotu. Sen tähden on tärkeää, että yhteiskunta tunnistaa, kannustaa ja tukee järjestöjen toimintaa esimerkiksi verotuksen ja erilaisten rahoitusmekanismien muodossa, muistuttaa maa- ja metsätalousministeri Leppä.

– Siksi on välttämätöntä, että erilaiset lupamenettelyt ja viranomaisten tulkinnat ovat selkeitä, eikä seuratoimijoita kuormiteta hallinnollisella taakalla yhtään tarpeettomasti. Yhdistystoiminnan ydin on yhdessä tekemisessä, talkootyössä ja yhteisen hyvän aikaansaamisessa, ei byrokratian pyörittämisessä. Siksi normien purkua on tältäkin osin syytä jatkaa.