Keskusta
15.07.2015

Kansalaisilla on oltava oikeus valita itse asuinpaikkansa

Sipilän hallituksen ohjelmassa on kunnianhimoinen tavoite uudistaa Suomea monella eri tavalla. Tämä tavoite on oikea ja välttämättömät uudistukset on laitettava viivyttelemättä vireille.

Yksi uudistamisen kohde on meidän hallintomme suhde kansalaisiin ja yrityksiin. Hallintoajattelumme ja toimintatapamme on hyvin hallintokeskeinen ja virkamieskeskeinen, kun sen pitää olla kansalais- ja yrityslähtöinen. Hallinnollamme on käsittämätön ominaisuus tehdä itsestään kansalaista tärkeämpi!

Yksi tällainen esimerkki on vakituisen asuinpaikan määritteleminen. Valtionhallinnon eri tahot haluavat ja myös määrittelevät missä ihmiset saavat vakituisesti asua ja missä ei. On täysin absurdia, että maistraatti, ELY-keskus ja muut valtionhallinnon tahot ovat kansalaisia ”viisaampia” määritelleessään missä saa vakituisesti asua ja missä ei. Lauri Kontro on määritellyt tämän osuvasti: ”Kyllä Suomessa saa asua missä tahansa, vaikka venee alla, kunhan vene on ruutukaava-alueella”. Kyse on keskittämisestä ja halusta keskittää suomalaiset entistä pienemmälle alueelle asumaan.

Varsinkin ympäristöhallinnon virkakunnalle tuntuu olevan hankalaa hyväksyä Juha Sipilän hallitusohjelman kirjauksia, joissa nyt vihdoinkin halutaan antaa kansalaisille vapautta valita asuinpaikkansa. Tästä kuvaava esimerkki oli taannoinen kirjoitus, jossa oltiin hyvin huolissaan suomalaisten halusta muuttaa kesäasuntoja vakituisiksi asunnoiksi ja pidettiin asumisen kokonaissuunnittelua puutteellisena.

Loppujen lopuksi yllättävän harvat haluaisivat muuttaa kesäasunnon vakituiseksi asunnoksi. Tämä ilmeni Suomen Ympäristökeskuksen itsensä parin vuoden takaisesta tutkimuksesta. En ymmärrä miksi tämä on virkakunnalle ongelma, jos kerran vain harvat haluavat vakituisesti asua mökillä. Ympäristöhallinto on itse vuosikaudet vaikeuttanut tulkinnoillaan ja toimillaan maaseudulla asumista ja rakentamista.

Monelle kunnalle on tärkeää saada uusia kuntalaisia ja juuri kesäasuntojen muuttamisen helpottaminen vakituisiksi asunnoiksi sitä haluaville on tervetullut ja kaivattu muutos.

Nykyinen jaottelu vakituisen ja kesäasunnon välillä on vanhentunut ja tarpeeton. Se tulee uudistaa. Kun asunto täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan vakituisen asunnon kriteerit, kansalaisella on oltava mahdollisuus valita missä hän on kirjoilla.

Hallinnolta ei tähänkään uudistukseen näy tukea tulevan, mutta onneksi tämän asian päättävät poliitikot.

Hallitus toimeenpanee myös laajan ohjelman asuntorakentamisen lisäämiseksi. Tuon ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen talouden kasvua ja työllisyyttä, uudistaa asuntokantaa, vastata asuntojen kysyntään, edistää rakennusalan kilpailua ja lisätä juuri asumisen valinnanvapautta.

Nyt on kääritty hihat asumiseen ja rakentamiseen liittyvän byrokratian karsimiseksi, rakentamisen ja asumisen edistämiseksi nykyisen kieltolinjan tilalle. Työtä näiden asioiden parissa tuntuu riittävän.

 

Jari Leppä

kansanedustaja,

Maa- ja metsätalousvaliokunnan pj

 

Kolumni on julkaistu 15.7.2015 Mikkelin Kaupunkilehdessä