Keskusta
27.09.2016

Jotain suurempaa?

Etelä-Savon uusi vielä luonnosvaiheessa oleva maakuntastrategia Puhtaasti paras – vesi, metsä ja ruoka on mielestäni loistava. Iskulause ja nuo kolme sanaa kuvaavat erittäin hyvin Etelä-Savon maakuntaa.

Luonnonkaunis maakuntamme kärsii kuitenkin muuttotappiosta, jatkuvasta ikääntymisestä, vetovoiman väljähtymisestä ja hiipuvasta elinvoimasta.
Sote-ratkaisussa on onnistuttava paaluttamaan asukkaiden tarpeita vastaava palvelukokonaisuus ja yhtenäinen maakunta. Pallo, jonka Sipilän hallitus on meille syöttänyt sote- ja maakuntahallinnon uudistamisen myötä, pitää meidän yhdessä ottaa haltuun eteläsavolaisten parhaaksi.

Elinkeinopolitiikkaan tai paremminkin elinvoimapolitiikkaan tarvitaan uusia, ennakkoluulottomia avauksia, näin yritysten investoinnit ja kehittämistyö saavat lisää rohkeutta, ihmiset saavat työtä ja meillä kohtuulliset asumiskustannukset helpottavat kodin löytymistä Etelä-Savosta. Löytyisikö vastaus biotaloudesta? Maailmanlaajuinen kysyntä biotalouden tuotteille ja teknologialle kasvaa ja uusi ”maailmanjärjestys” tekee tuloaan.

Yhteisenä tavoitteena luonnonvaroiltaan rikkaalle Etelä-Savolle voisi olla uutinen seuraavan uudentyyppisen biotuotetehtaan sijoituspaikasta. Pystymme tarjoamaan hyvät toimintaedellytykset ja meiltä löytyy metsäalan osaamista sekä työvoimaa. Sijaintimme puuvaroiltaan rikkaassa ja logistisesti hyvien kulkuyhteyksien varrella olevassa maakunnassa on erinomainen.

Maakunnan metsien vuotuinen kasvu on 8,9 miljoonaa kuutiometriä, joka vastaa noin 150 000 täysperävaunullista rekkakuormaa. Lähialueiden metsävarat huomioiden uuden biotuotetehtaan raaka-aineen saanti olisi turvattu. Muitakin uusiutuvia raaka-ainelähteitä meillä on pelloista pontikkaan ja lehmästä lietteeseen.

Metsänomistajien keski-ikä on varsin korkea. Vuoden vaihteessa tulee vihdoinkin voimaan metsätilojen sukupolvenvaihdos, joka helpottaa ja kannustaa metsien siirtämistä seuraaville sukupolville. Tämä on tärkeää puun liikkeelle saamiseksi ja kannustimena yrittäjämäiseen metsätalouteen. Etelä-savolaisten metsien kasvu on maamme huippua, joten metsäomaisuudesta kannattaa pitää huolta.

Henkilön tietosuojaa koskevat asiat ovat aina tarkan mietinnän paikka. Parhaillaan ollaan uudistamassa metsävaratietojen avoimuutta. Digitalisaatio on vahvasti mukana myös metsäasioissa, siksi on hyvä, että myös metsävaratiedot ovat sähköisessä muodossa ja helposti saatavana mobiililaitteisiin. Tämä on tärkeää varsinkin uusille metsänomistajille.

Metsävaratiedon käytöstä päättää aina metsänomistaja itse eivätkä tiedot tule julkiseksi, ellei metsänomistaja itse niin halua. Metsänomistaja siis ratkaisee, kenelle hänen metsävaratietoja annetaan.

Etelä-Savon tulevaisuus on meidän omissa käsissä, kun meillä on yksi ääni ja yhteinen tahto tehdä maakunnastamme entistä parempi paikka asua, yrittää ja tehdä työtä. Nauttia kaikesta ympärillä olevasta ja käyttää viisaasti hyväksi meille annettuja luonnonvaroja. Monenlaiset pallot ovat nyt ilmassa, niistä meidän on yhdessä saatava maalit aikaiseksi, niin tulevaisuutemme näyttää hyvältä.

Jari Leppä
Kansanedustaja (Kesk),
Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja

Kirjoitus on jukaistu 27.9.2016 Itä-Savo ja Länsi-Savo lehdissä