Keskusta
08.12.2014

Itsenäisen Suomen on pidettävä huolta puolustuksesta ja huoltovarmuudesta

Suomen puolustuksen pitkän aikavälin haasteita käsittelevä parlamentaarinen selvitysryhmä eli kaikista eduskuntapuolueista koostuva ryhmä sai työnsä päätökseen.

Selvitysryhmä kartoitti Suomen maanpuolustuksen nykytilaa ja tarkasteli tulevaa. Se päätyi Vihreitä ja Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta yksimielisesti esittämään määrärahakorotuksia vuosikymmenen loppuun suuntautuvalla suunnitelmalla. Määrärahojen korotustarve on vuonna 2016 noin 50 M€ ja se nousee vuoteen 2020 mennessä 150 M€:oon indeksikorotusten lisäksi.

Keskustelua on tietenkin syntynyt siitä, että miksi suomalaiseen maanpuolustukseen esitetään lisättäväksi rahaa, kun muualta leikataan. Päätetyllä linjauksella palautetaan määrärahatasoa lähemmäksi vuoden 2011 tasoa,  josta pääministeri Kataisen (Kok) hallituksen leikkaukset puolustukseemme alkoivat.

Puolustusvoimat ja koko suomalainen maanpuolustus on toiminut alle minimitason rahoituksella, kun peilataan sitä maanpuolustuksemme tavoitteisiin ja vaatimukseen uskottavasta puolustuksesta. Toiminnasta, materiaalista ja henkilöstöstä on leikattu rajusti. Varusmiehet ovat olleet vähemmän maastossa, lentokoneet vähemmän ilmassa, alukset vähemmän merellä ja reserviläiset vähemmän kertaamassa. Myös varuskuntia on lakkautettu.

Maailman turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut nopeasti. Ukrainan kriisi on tuonut turvattomuutta ja konkreettisen sodan myös lähemmäksi Suomea. Pystyäksemme turvaamaan kansalaistemme turvallisuuden maanpuolustuksen on oltava kunnossa, uskottava ja toimintakykyinen – myös rahoituksen osalta.

Olen tyytyväinen parlamentaarisen seurantaryhmän työn lopputulokseen. Suunta on oikea ja siitä on nyt pidettävä kiinni.

Samoin on pidettävä kiinni huoltovarmuudestamme. Oli sitten kysymys ruuan, energian, lääkkeiden ja hoivan tai tietoverkkojemme varmistamisesta. Kriisitilanteissa ruoan saatavuus vaikeutuu ja tuontiin perustuva elintarvikehuolto ei toimi. Suomi ei saa jättää kansalaisten elintarvike- ja energiahuoltoa tuonnin varaan. Energiantuotannon omavaraisuutta on vahvistettava. Tarvitsemme entistä enemmän hajautettua energiantuotantoa, perusvoimantuotannon rinnalle.

Huoltovarmuus, niin kuin puolustuksemme taso, riippuu suurimmalta osin kansallisista ratkaisuista, hyvistä ja luottamuksellisista suhteistamme naapurimaihin, kauppasuhteistamme ja puolustusyhteistyöstämme mm. Naton kanssa. Myös Ruotsin kanssa tehtävän laajemman puolustusyhteistyön mahdollisuuksia on syytä selvittää.

Isänmaan puolustuksesta ja huoltovarmuudesta on pidettävä huolta.

 

Jari Leppä

kansanedustaja (kesk)