Keskusta
14.09.2022

Ideologia ohjaa EU-parlamentin päätöksiä

Euroopan parlamentin päätös määritellä niin sanottu primäärinen puubiomassa uusiutumattomaksi energiaksi vuoden 2030 jälkeen on täysin käsittämätön. Se osoittaa parlamentin enemmistön vieraantuneen karmealla tavalla todellisuudesta. Puun energiakäytön kestävyys määritellään nyt puhtaasti poliittisin perustein, eivätkä luonnontieteelliset tosiasiat merkitse mitään.

Tällainen ideologinen vaihtoehdottomuus syö pahasti parlamentin uskottavuutta. Oikea tieto puun energiakäytöstä ei ole mennyt riittävällä tavalla perille. Vastuu tästä on osaltaan suomalaisilla parlamentin edustajilla. Suomen linjan toivoisi olevan selvä ja yhtenäinen. On käsittämätöntä, millä tavoin mm. kokoomuksen Sirpa Pietikäinen ja vihreiden Ville Niinistö ovat olleet edistämässä kestävän metsien käytön alasajoa.

Parlamentin päätös ei edesauta lainkaan pyrkimystä irtautua fossiilisesta tuontienergiasta. Sen sijaan se luo suurta epävarmuutta energiapuumarkkinoille ja uhkaa kiihdyttää energian hinnan nousua entisestään. On vaarana, että puuenergia korvataan kivihiilen ja öljyn polttoa lisäämällä.

Päätöksen myötä nuorten metsien hoito ja hakkuutähteiden hyödyntäminen vaikeutuvat. Tämä on monella tavalla vahingollista. Ilman järkevää metsien käyttöä kunnianhimoiset ilmastotavoitteet jäävät saavuttamatta. Tosiasia on, että tehokasta hiilensidontaa tapahtuu vain kasvavissa ja hyvin hoidetuissa metsissä.

Suomen ei tule missään tapauksessa hyväksyä parlamentin päätöstä tällaisenaan. Lopullisesti linjaus puuenergian uusiutuvuudesta ratkaistaan vasta Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin kolmikantaneuvotteluissa.

Työtä tämän järjettömän ja monin tavoin vahingollisen päätöksen korjaamiseksi on tehtävä nyt kaikella voimalla.

Blogi 14.9.2022