Keskusta
14.05.2021

Hanhestako riistalaji? – Ei ennen EU-vaikuttamista

Viime keväänä valkoposkihanhet aiheuttivat ennennäkemättömän suuret vahingot maataloudelle. Vahingot olivat jopa suuremmat kuin maakotkan, hirven, valkohäntäpeuran, suden tai ilveksen aiheuttamat vahingot. Ainoastaan ahman aiheuttamia korvauksia porotaloudelle maksettiin enemmän. Mutta ahma aiheuttaakin vahinkoja ympäri vuoden. Valkoposkihanhi vain muuttaessaan muutamien viikkojen aikana Suomen läpi.

Asetimme yhdessä ympäristöministeri Krista Mikkosen kanssa viime kevään vahinkojen realisoiduttua erityisen työryhmän – ns. hanhinyrkin. Työryhmän tehtävänä oli muodostaa kokonaiskuva valmisteilla olevista ja muista tarvittavista toimenpiteistä valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ja haittojen vähentämiseksi, mukaan lukien ainakin ennaltaehkäisevät keinot kuten lintupellot, poikkeusluvilla suoritettava häirintä ja tappaminen, suojametsästys, korvausjärjestelmä ja yhteistyön järjestäminen.

Työryhmä esitti useita käytännön keinoja valkoposkihanhiongelman ratkaisemiseksi. Nopeimmat toimet laadittiin lähinnä ensiavuksi viime syksyä varten hanhien muuttaessa takaisin talvehtimisalueilleen. Kaikkein merkittävimmät ja tärkeimmät ehdotukset työryhmä esitti vuosille 2021 ja 2022. Näitä olivat mm. nykyisen poikkeuslupajärjestelmän kehittäminen sekä poikkeuslupien välittömän täytäntöönpanon salliminen, sähköiset lupien haku- ja raportointijärjestelmät, karkotuskeinojen tehokkuuden selvittäminen sekä lintupellot.

Työryhmä käsitteli myös esillä ollutta ajatusta valkoposkihanhen siirtämistä riistalajiksi. Työryhmän mukaan tästä olisi merkittävää hyötyä vain, jos lajin suojelua kevennettäisiin siirtämällä se lintudirektiivin liitteeseen II, jotta lajin kannanhoito metsästyksellä olisi sallittua. Ilman tätä suojeluluokituksien muutosta, ei valkoposkihanhen metsästys olisi sallittua, vaikka se riistalajiksi säädettäisiin.

Vaikka hanhinyrkki oli yksimielinen eikä eriäviä mielipiteitä jätetty, niin siitä huolimatta tänäkin keväänä on edelleen harmikseni aktiivisesti nostettu esille ajatus siitä, että valkoposkihanhi tulisi siirtää riistalajiksi. Pallo on heitetty maa- ja metsätalousministeriölle, jonka tuo muutos tulisi tehdä.

Haluan tehdä asian selväksi. Olen valmis esittämään valkoposkihanhea riistalajiksi, kun sen metsästys on sallittua lintudirektiivin liitteen muutoksen jälkeen. Niin kauan kuin laji on tiukasti suojeltu EU:n lintudirektiivin nojalla, on selkeästi parempi, että lajista vastaa ympäristöministeriö.

Tämä kaikkein runsaslukuisin hanhilaji Euroopassa tulee ehdottomasti saada riistalajiksi, jotta kannan kokoa voidaan säädellä metsästyksellä ja siten vaikuttaa lajin yksilöiden aiheuttamiin vahinkoihin. Siksi minusta on erittäin tärkeätä, että Suomesta aktiivisesti vaikutetaan komission suuntaan. Ehdotankin, että lähetämme yhdessä kollegani Mikkosen kanssa avoimen kirjeen komissiolle, jossa edellytämme sitä pikaisesti aloittamaan tämän erittäin runsaslukuisen ja merkittäviä vahinkoja aiheuttavan lajin liitteen muutoksen. Tämä ei olisi edes ensimmäinen kerta, kun komissio tekee yhtä lajia koskevan liitteen muutoksen. Merimetson osalta muutoksia liitteisiin on tehty 1990-luvulla.

Olemme viimeisen vuoden aikana nähneet, että myös EU voi toimia ketterästi, jos se niin haluaa. Nyt on sen aika. Ja nyt on aika maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhdessä vaikuttaa komissioon, eikä heitellä palloja toisten syliin.

Jari Leppä
Maa- ja metsätalousministeri (kesk)

Blogi on julkaistu Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla 14.5.2021.