Keskusta
24.10.2016

Hallitus ojentaa kättä yrittäjille

Viime vuosina uudet työpaikat ovat syntyneet pieniin yrityksiin. Uudet työpaikat ovat avain siihen, että työllisyys saadaan nousuun ja saavutetaan tavoiteltu 72 prosentin työllisyysaste, verotulot lisääntymään ja hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimmät perusasiat voidaan pistää kuntoon ja pitää kunnossa.

Keskusta on päämäärätietoisesti halunnut edistää yrittäjyyttä. Siitä onnistuneena esimerkkinä on erityisesti pienyrittäjiä auttava yrittäjävähennys.

Yrittäjävähennys koskee elinkeinonharjoittajia, henkilöyhtiöitä ja maa- ja metsätalousyrittäjiä. Käytännössä tähän joukkoon kuuluu noin 150.000 yrittäjää, joista monet ovat kampaajia, autoilijoita, putkimiehiä ja kirvesmiehiä. Heistä valtaosalla yrityksen tulo jää alle 30.000 euroon vuodessa. Maatalousyrittäjistä alle tämän tulorajan jää 87 prosenttia.

Pienyrittäjän yritystulo verotetaan pääasiassa ansiotulona. Tavallisten tulonhankintaan ja tappioihin liittyvien vähennysten jälkeen tulosta vähennetään viisi prosenttia ja jäännös on yrittäjän verotettava tulo. Metsätalousyrittäjän kohdalla vähennys tehdään pääomatulosta.

Työelämän tasa-arvoa nykyinen hallitus parantaa antamalla äitiysvapaalle jäävän äidin työnantajalle 2500 euron kertakorvauksen. Tämäkin on iso apu pienyrittäjälle, jonka työntekijä jää äitiysvapaalle.

Arvonlisävero on muuttumassa maksuperusteiseksi, jolloin yrittäjä tilittää arvonlisäveron vasta sen jälkeen kun myynti on tapahtunut. Tällä kohennetaan yrittäjien maksuvalmiutta. Säätelynormistoa kevennetään (vihdoinkin!) ja lupaprosesseja nopeutetaan ja yksinkertaistetaan

Kotitalousvähennyksen korotus 45:stä 50 prosenttiin työkorvauksesta lisää paikallista kysyntää ja tarjontaa juuri pieniin yrityksiin. Parhaillaan selvitetään keinoja, joilla ensimmäisen työntekijän palkkaamiskynnystä voidaan madaltaa. Määräaikainen kokeilu toteutetaan selvityksen pohjalta.

Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia edistetään perintö- ja lahjaveroa keventämällä, samalla helpotetaan nuorempien yrittäjien mahdollisuutta ottaa vastuu yrityksestä sekä keskittyä kehittämään ja investoimaan yritykseen. Sitä kautta saadaan dynamiikkaa yrityksiin ja kansantalouteen.

Koko liikennejärjestelmä uudistetaan. Liikennekaari etenee ja pitkällä aikavälillä se tuo 20.000 uutta työpaikkaa.

Näihin uudistuksiin voi olla tyytyväinen. Näistä hyötyy koko maa ja jokainen suomalainen.
Juha Sipilän hallitus ansaitseekin kiitokset yrittäjämyönteisyydestä.

Jari Leppä
Kansanedustaja
Maa- ja metsätalousvaliokunnan pj