Keskusta
09.07.2019

EU:n biotalouskonferenssin avauspuheenvuoro

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
EU:n biokonferenssin avauspuheenvuoro
9.7.2019 Helsingissä

Arvoisa varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat

On suuri ilo saada toivottaa teidät tervetulleiksi Suomeen! Olen erittäin iloinen siitä, että juuri biotalouden ympärille saimme yhdessä komission kanssa järjestää korkean tason konferenssin heti puheenjohtajakautemme alkajaisiksi. Tarkoituksenamme on löytää keinot kunkin jäsenmaan omiin vahvuuksiin perustuvalle biotaloudelle.

Suomessa tuo vahvuus on meidän runsaat luonnonvaramme, joista erityisesti metsät ovat olleet jo pitkään biotaloutemme kulmakivi. Bio- ja puupohjaiset tuotteet, tekstiilit, puurakentaminen, muoveja korvaavat materiaalit ja kemikaalit ovat viime vuosina kehittyneet paljon. Myös monien aiemmin jätteinä pidettyjen materiaalien arvo on noussut, koska niiden hyödyntämisessä raaka-aineena on edistytty.

Suomessa on tehty yli hallituskausien systemaattista työtä biotalouden edistämiseksi. Komissio julkaisi vuonna 2012 biotalousstrategian ja me Suomessa julkaisimme kansallisen strategiamme kaksi vuotta myöhemmin.

Vuonna 2015 aloittaneella hallituksella biotalous oli yksi sen merkittävimmistä kärkihankkeista. Ministeriöt kehittivät yhteistyössä biotaloutta koskevaa lainsäädäntöä samalla, kun alan investointeihin ja tutkimukseen panostettiin. Osana sinisen biotalouden kehittämistä rahoitettiin erilaisia vettä ja energiaa säästäviä tutkimuksia ja hankkeita kuten ravinteiden ja energian hyödyntämistä.

Kestävä ilmasto- ja energiapolitiikka on myös nykyisen hallitusohjelmamme keskiössä ja tulemme jatkamaan bio- ja kiertotalouden kehittämistä. Tavoitteenamme on ollut luoda hyvä toimintaympäristö biotaloudelle, mahdollistaa teknologinen kehitys, vahvistaa tutkimusta ja osaamista sekä varmistaa biomassojen saatavuus ja käytön hyväksyttävyys.

Monissa asioissa olemme onnistuneet ja sen seurauksena maassamme on tehty suuria investointeja mm. uusiin biojalostamoihin. Haluamme kannustaa kaikkia jäsenmaita laatimaan oman biotalousstrategian ja olemme valmiita tekemään muiden maiden kanssa biotalousyhteistyötä.

Biotalous on erityisen ajankohtainen asia juuri nyt, sillä sen avulla voimme löytää ratkaisuja ihmiskunnan suuriin haasteisiin, joita ovat kuten ilmastonmuutokseen hillintään ja siihen sopeutumiseen, riittävään ruuantuotantoon maapallon kasvavan väestön tarpeisiin sekä tarpeeseen tuottaa enemmän vähemmällä. Biotalous on kasvun ala, jolla luomme kuten uusia työpaikkoja, kestävää talouskasvua ja hyvinvointia elinvoimaa koko Eurooppaan.

Euroopan unionin tarkoituksena on vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä niin paljon, että vuoteen 2050 mennessä hiilidioksidipäästöt ja hiilensidonta olisivat tasapainossa. Pidän tärkeänä, että Euroopan biotalouskonferenssin läpileikkaavaksi teemaksi on valittu sosiaalinen kestävyys. Konferenssissa puhutaan, siitä kuinka elämäntapojamme koskevat välttämättömät muutokset voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti niin, että biotalouden tuottamat hyödyt jakautuvat tasaisesti kaikille ja muutoksista seuraavat haitat kompensoidaan niistä eniten kärsiville.

Yhteiskunnallisen vakauden turvaamiseksi komission ja jäsenmaiden on yhdessä pidettävä huolta siitä, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ohjaavat kohti niitä systeemisiä muutoksia ratkaisuja joiden avulla tavoittelemme hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kuten komission viime vuonna julkaisema EU:n päivitetty biotalousstrategia toteaa, Euroopassa on paljon käyttämättömiä voimavaroja, jotka voidaan valjastaa biotalouden käyttöön. Pidän päivitetyn strategian kolmea prioriteettia hyvinä: ensinnäkin tavoitteena on luoda kestävää kasvua ja uusia työpaikkoja, toiseksi alueiden merkitys ja niiden vahvuudet tunnistetaan ja kolmanneksi biotaloutta harjoitetaan maapallon kantokyvyn rajoissa

Näillä sanoilla toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Euroopan biotalouskonferenssiin! Uskon että tämän päivän aikana käytävien keskustelujen ansiosta ymmärryksemme biotalouden mahdollisuuksista paranee ja pystymme jatkossa tuottamaan kestävämpiä ja oikeudenmukaisempia biotalouden ratkaisuja koko Euroopalle.